• Các giải pháp phát triển quan hệ Nga – ASEAN trong bối cảnh quốc tế mới

  Các giải pháp phát triển quan hệ Nga – ASEAN trong bối cảnh quốc tế mới

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Từ điển bách khoa Viện Nghiên cứu Châu Âu

  Năm xuất bản: 2009

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Xu thế toàn cầu hoá và khu vực đang diễn ra mạnh mẽ và đang tác động nhiều đến việc định hướng chính sách đối ngoại của các nước và khu vực trong đó có Nga và ASEAN. Trong những năm đầu thế kỷ XXI, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nói chung và ASEAN nói riêng vẫn là khu vực năng động nhất thế giới với những thành tựu to lớn trong phát triển kinh tế - xã hội và những hợp tác cũng như liên kết mang tính toàn cầu. Khu vực ASEAN đang đóng vai trò trung tâm trong nhiều mối liên kết toàn cầu và đang thu hút sự quan tâm chú ý của nhiều nước lớn. Những năm đầu thế kỷ XXI, Liên bang Nga ngày càng quan tâm nhiều hơn tới ASEAN nói riêng và khu vực Châu Á – Thái Bình Dương nói chung. Điều này thể hiện rõ trong chính sách hướng Đông của Liên bang Nga, chính sách này được xây dựng trên nguyên tắc phát triển và củng cố toàn diện các mối quan hệ song phương với các quốc gia, kết hợp với việc tham gia tích cực vào các tổ chức chinh trị và kinh tế đa phương trong khu vực. Đường lối đối ngoại của Nga đối với khu vực này được khẳng định phải tận dụng đối tác hiệu quả của việc kết hợp lợi ích bên trong với bên ngoài nhằm đảm bảo an ninh quốc gia cũng như phát triển nước Nga nói chung và vùng Siberi và Viễn Đông của Nga nói riêng. Mặt khác, vai trò nước lớn của Nga đang trỗi dậy đã khiến các nước ASEAN phải có cách nhìn thực chất hơn. ASEAN vẫn coi Nga là một nhân tố quan trọng cho hoà bình và phát triển trên thế giới và còn nhiều tiềm năng để họ có thể phát triển hợp tác trong tương lai.

 • Quan hệ NGA- ASEAN trong bối cảnh quốc tế mới

  Quan hệ NGA- ASEAN trong bối cảnh quốc tế mới

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

  Nhà xuất bản: NXB Chính trị quốc gia

  Năm xuất bản: 2007

  Người dịch: admin

  Mô tả: Toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế là xu thế khách quan của thời đại, lôi cuốn ngày càng nhiều nước tham gia. Cùng với quá trình toàn cầu hoá diễn ra trên phạm vi thế giới, hội nhập và liên kết khu vực cũng phát triển, những quan hệ song phương, đa phương giữa quốc gia ngày càng phát triển sâu rộng ở hầu hết các lĩnh vực. Trong bối cảnh tình hình chính trị, kinh tế thế giới đó, những năm gần đây, mối quan hệ giữa Liên bang Nga và ASEAN có những bước phát triển đáng kể, góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế cũng như ổn định an ninh chính trị  khu vực và trên thế giới.

 • “Liên bang Nga trong tiến trình gia nhập WTO”

  “Liên bang Nga trong tiến trình gia nhập WTO”

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn TS. Nguyễn An Hà

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2007

  Người dịch: thudt

  Mô tả:  Liên bang Nga là quốc gia đang trong quá trình chuyển đổi để xác lập một nền kinh tế thị trường hiện đại, có khả năng cạnh tranh cao với các nước trong khu vực và thế giới và đáp ứng được các yêu cầu của WTO. Trong những năm qua, cùng với quá trình đàm phán gia nhập WTO, Liên bang Nga đã thực hiện những cải cách trong mọi lĩnh vực nhằm đáp ứng các cam kết trong đàm phán. Mặt khác, nước Nga cũng chuẩn bị để đối mặt với áp lực cạnh tranh, nhằm tăng cường tối đa lợi ích, giảm thiểu thiệt hại của việc gia nhập WTO. Quá trình này diễn ra trong mọi lĩnh vực, mọi cấp độ của nền kinh tế, từ cải cách thể chế, bộ máy hành chính, điều chỉnh pháp luật, tới cải cách chính sách vĩ mô của nhà nước, từ điều chỉnh cơ cấu ngành tới chiến lược của từng doanh nghiệp. Tất cả đều nhằm mục tiêu hoàn thiện nền kinh tế thị trường đang hình thành, cải thiện khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, chuẩn bị cho việc gia nhập WTO. Những yêu cầu trong quá trình đàm phán gia nhập WTO đòi hỏi Nga phải thực hiện những cải tổ về kinh tế và những cải tổ này lại tác động tới nước Nga cũng như nhiều nước thuộc khu vực và thế giới, trong đó có Việt Nam.

 • “Hướng tới quan hệ hợp tác toàn diện Nga-Asean trong những thập niên đầu thế kỷ XXI”

  “Hướng tới quan hệ hợp tác toàn diện Nga-Asean trong những thập niên đầu thế kỷ XXI”

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

  Nhà xuất bản: Viện nghiên cứu Châu Âu và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia

  Năm xuất bản: 2007

  Người dịch: thuyntm

  Mô tả:  

 • “Cộng đồng các quốc gia độc lập quá trình hình thành và phát triển”

  “Cộng đồng các quốc gia độc lập quá trình hình thành và phát triển”

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Châu Âu và Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2007

  Người dịch: thuyntm

  Mô tả:  

 •  
   
 •