• “Đổi mới tư duy và công cuộc đổi mới ở Việt Nam”

  “Đổi mới tư duy và công cuộc đổi mới ở Việt Nam”

  Tác giả: GS.VS. Nguyễn Duy quý

  Nhà xuất bản: Viện Khoa học xã hội Việt Nam Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2009

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Tư duy là một khả năng kỳ diệu, góp phần tạo ra trong đời sống con người hình ảnh của toàn bộ thế giới với những chuẩn mực sống và các hệ giá trị phong phú, phức tạp. Trong hoạt động thực tiễn của mình, bằng tư duy con người đã nhận biết được thế giới từ đơn giản đến phức tạp, từ phiến diện đến toàn diện, từ không đầy đủ đến đầy đủ hơn…Đổi mới tư duy ở nước ta là bắt nguồn từ thực tiễn cách mạng Việt Nam, cùng với những biến đổi sâu sắc diễn ra trong tình hình thế giới đòi hỏi chúng ta phải nghiêm khắc nhìn lại hệ thống tư duy - những vấn đề về quan hệ giữa tư duy và đời sống. Đổi mới tư duy là một cơ hội để tìm hiểu sâu hơn bản chất và trình độ tư duy của chúng ta phát triển đến đâu? Nó có đáp ứng được yêu cầu mới của thực tiễn không? Nó có cần phải thay đổi hay không và thay đổi như thế nào.

 • “Nhận thức văn hoá Việt Nam”

  “Nhận thức văn hoá Việt Nam”

  Tác giả: GS.VS. Nguyễn Duy quý

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2008

  Người dịch: thuyntm

  Mô tả:  

 •  
   
 •