• Mấy vấn đề về tôn giáo học và giảng dạy tôn giáo học

  Mấy vấn đề về tôn giáo học và giảng dạy tôn giáo học

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Tôn Giáo Nhà xuất bản Từ điển bách khoa

  Năm xuất bản: 2010

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Với độ dày 523 trang, khổ 14.5 x 20.5cm, in xong và nộp lưu chiểu tháng 7/2010, cuốn sách “Mấy vấn đề về tôn giáo học và giảng dạy tôn giáo học” của PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương (Viện Nghiên cứu Tôn giáo) đã tập trung nghiên cứu quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin, của Đảng Cộng sản Việt Nam và tư tưởng Hồ Chí Minh về tôn giáo. Qua đó, cố gắng chỉ ra được nguồn gốc, bản chất, nội dung của tôn giáo trên cơ sở đó soi rọi vào tôn giáo Việt Nam để rút ra những đặc thù của tôn giáo Việt. Bên cạnh đó cuốn sách còn chỉ ra mối quan hệ bước đầu của tôn giáo với chính chị, văn hoá – xã hội, nhà nước với tôn giáo, tôn giáo với tín ngưỡng, lễ hội và mở rộng mảng nghiên cứu lý luận của tôn giáo với lý luận ngoài Mác xít như: Max Muller; E. Durkheim, M.Weber...

 • “Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào Chăm ở hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận hiện nay”

  “Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào Chăm ở hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận hiện nay”

  Tác giả: PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Tôn Giáo Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2007

  Người dịch: thudt

  Mô tả: Cuốn sách “Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào Chăm ở hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận hiện nay” do PGS.TS. Nguyễn Hồng Dương (Viện Nghiên cứu Tôn Giáo) chủ biên, khổ 14,5x20,5cm, Nhà xuất bản Khoa học xã hội xuất bản tháng 6 năm 2007 là một ấn phẩm mới nhất viết về vấn đề này.  Với độ dày 261 trang, chia thành 5 chương. Chương 1: “Người Chăm ở hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận và những vấn đề cơ bản về tín ngưỡng, ma thuật của họ hiện nay” tác giả đã trình bày những nét cơ bản về tộc người Chăm nói chung, người Chăm ở Bình Thuận, Ninh Thuận nói riêng và những vấn đề về tín ngưỡng, ma thuật của họ hiện nay. Qua đó bạn đọc có thể thấy rõ những giai đoạn hình thành, phát triển cũng như những đặc điểm tôn giáo, lễ hội và các hình thức ma thuật của cộng đồng người Chăm, đặc biệt ở hai tỉnh Bình Thuận và Ninh Thuận.

 •  
   
 •