• ”Trung Quốc năm 2007 – 2008”

  ”Trung Quốc năm 2007 – 2008”

  Tác giả: PGS. TS. Đỗ Tiến Sâm (chủ biên)

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Từ điển bách khoa Viện Nghiên cứu Trung Quốc

  Năm xuất bản: 2008

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Đối với Trung Quốc, năm 2007 và 2008 là hai năm diễn ra nhiều sự kiện lớn. Để cung cấp cho bạn đọc những thông tin này, cuối năm 2008, Nhà xuất bản Từ điển bách khoa đã cho ra mắt cuốn ”Trung Quốc năm 2007 – 2008” do PGS. TS. Đỗ Tiến Sâm chủ biên. Đây là kỷ yếu hội thảo được Viện Nghiên cứu Trung Quốc tổ chức.       Năm 2007 là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XVII của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đại hội đã đề ra phương hướng phát triển đất nước với những mục tiêu mới; đồng thời bầu ra Ban lãnh đạo mới theo hướng vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt, vừa chuẩn bị nhân sự cho Đại hội XVIII sẽ diễn ra vào năm 2013.       Năm 2008 là năm diễn ra Thế vận hội Bắc Kinh và kỷ niệm 30 năm Hội nghị Trung ương 3 khoá XI - mở đầu công cuộc cải cách mở cửa.

 •  
   
 •