• Châu Phi những đặc điểm chính trị chủ yếu hiện nay

  Châu Phi những đặc điểm chính trị chủ yếu hiện nay

  Tác giả: Nguyễn Thanh Hiền (chủ biên)

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2010

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Châu Phi hiện là châu lục bị hoành hành bởi nghèo đói, tụt hậu và dịch bệnh, đặc biệt là HIV/AIDS. Tuy nhiên theo nhận định của nhiều nhà Châu Phi học thì đó vẫn không phải là vấn đề lớn nhất của lục địa này, vấn đề mà châu lục này phải đối mặt thực tế luôn là các vấn đề về chính trị. Phải chăng sự bất ổn liên tục về xung đột sắc tộc và bạo lực đã là những nguyên nhân khiến Châu Phi luôn chìm vào thảm cảnh nghèo đói, bệnh tật và rồi như là một hệ luỵ nghèo đói, bệnh tật lại tiếp tục làm gia tăng sự bất ổn chính trị và an ninh...      Nhìn vào lịch sử Châu Phi đương đại có thể thấy từ năm 1957, Gana là nước Châu Phi đầu tiên đứng lên giành độc lập từ tay chính quyền thực dân Châu Âu và cho đến nay thì con số các quốc gia độc lập ở Châu Phi đã là tuyệt đối. Phần lớn các nước Châu Phi đều được gọi là dân chủ vào thời kỳ độc lập, song cho đến thập niên 1990, khoảng 60% các nhà nước có chủ quyền ở Châu Phi đều đã trải qua thời kỳ cầm quyền của quân đội. Cùng trong thời gian này hầu hết các nhà nước Châu Phi được lãnh đạo hoặc bằng giới quân sự hoặc bởi hệ thống đơn đảng chính trị. Tuy nhiên sau gần nửa thế kỷ giành độc lập, các quốc gia Châu Phi đã không thực hiện được giấc mơ “cất cánh” và “phát triển đi đầu” mà trái lại, họ lại đi đầu về tình trạng chậm phát triển, cùng với những nguyên nhân do bên ngoài đem lại thì tụt hậu kinh tế, lạc hậu, nghèo nàn, bệnh tật bên trong Châu Phi đã làm gia tăng sự phản kháng của xã hội dân sự khiến cho nền chính trị Châu Phi ngày càng rơi vào trạng thái nóng bỏng của sự bất ổn, xung đột gia tăng, bạo lực phát triển và cuối cùng đã dẫn đến sự nổi lên của làn sóng dân chủ hoá vào những năm 1990 – đây được coi là cuộc cách mạng lần thứ hai của Châu Phi kể từ khi kết thúc Chiến tranh thế giới thứ hai đến nay. Kết quả của cao trào này một lần nữa lại làm cho các khuôn mẫu chính trị của Châu Phi bị đảo lộn và dẫn đến một diện mạo chính trị mới.

 •  
   
 •