• Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự ở Liên minh Châu Âu

  Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về xã hội dân sự ở Liên minh Châu Âu

  Tác giả: Đinh Công Tuấn (chủ biên)

  Nhà xuất bản: Viện Nghiên cứu Châu Âu Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2010

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Trong những năm gần đây, vấn đề xã hội dân sự được biết đến như một nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu và tìm cách quảng bá xây dựng ở nhiều quốc gia trên thế giới và khu vực. Trong bối cảnh đó, người ta nói đến một lý thuyết về tam giác phát triển, theo đó, trong mỗi quốc gia, cấu trúc xã hội chủ yếu bao gồm ba thành phần là: Nhà nước pháp quyền – kinh tế thị trường – xã hội dân sự. Đây là ba trụ cột của phát triển và vì thế người ta cho rằng giải quyết tốt mối quan hệ giữa ba yếu tố này sẽ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đến sự phát triển của mỗi quốc gia.

 •  
   
 •