• Gia đình và biến đổi gia đình ở Việt Nam

  Gia đình và biến đổi gia đình ở Việt Nam

  Tác giả: PGS. TS. Lê Ngọc Văn

  Nhà xuất bản: Nhà xuất bản Khoa học xã hội Viện Gia đình và Giới

  Năm xuất bản: 2011

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Tác phẩm này là kết quả của đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do chính tác giả làm chủ nhiệm đề tài. Cuốn sách nêu rõ những đặc điểm và xu hướng biến đổi của gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa và toàn cầu hóa. Đề xuất các giải pháp chính sách nhằm giải quyết những vấn đề cơ bản đặt ra đối với gia đình Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 trong bối cảnh công nghiệp hóa, toàn cầu hóa. Nội dụng được trình bày trong 3 phần.

 •  
   
 •