• Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tập 7

  Các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tập 7

  Tác giả: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam

  Nhà xuất bản: Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam Nhà xuất bản Khoa học xã hội

  Năm xuất bản: 2011

  Người dịch: nguyenvu

  Mô tả: Với quyết định số 689/TTg ngày 24 tháng 10 năm 1995 của Thủ tướng Chính phủ, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam (Bảo tàng) được chính thức thành lập. Trong 15 năm qua, Bảo tàng đã từng bước xây dựng và phát triển, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên mọi phương diện: Nghiên cứu, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, giới thiệu văn hoá… về các dân tộc trong nước và quốc tế. Trên cơ sở các hoạt động khoa học và thực tiễn, Bảo tàng đã có được những ấn phẩm rất có giá trị, trong đó phải bàn tới hệ thống các công trình nghiên cứu của Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, ấn phẩm đầu tiên thuộc hệ thống này đã ra mắt bạn đọc lần đầu tiên vào năm 1999 và cho đến nay là tập thứ 7, khi Bảo tàng tròn 15 tuổi.

 •  
   
 •