Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 2 (26) 2017

13/11/2017

Mục lục Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 2 (26) 2017

Ngô Văn Lệ

Tri thức địa phương của các tộc người thiểu số tại chỗ ở Đắk Nông

Trần Thị Lan

Đấu tranh chính trị ở Tây Nguyên năm 1966 sau 50 năm nhìn lại

Lê Anh Vũ

Liên kết phát triển bền vững nông nghiệp vùng Tây Nguyên

Nông Bằng Nguyên

Biến đổi kinh tế của dân tộc Chu-ru từ sau đổi mới (1986) đến nay

Nguyễn Thị Thu Nguyên

Quản lý, sử dụng đất nông nghiệp ở Tây Nguyên hiện nay

Đoàn Thị Tâm

Chế độ mẫu hệ của người Ê-đê qua luật tục Ê-đê

Phạm Thị Xuân Nga

Bước đầu tìm hiểu cấu trúc cú pháp trong văn bản luật tục Ê-đê

Huỳnh Thụy Minh Trí- Bùi Đức Lý

Thực hiện chính sách ưu đãi người có công ở tỉnh Bình Thuận

 
  •  
     
  •