Tập tư liệu kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên 2001 - 2015

24/07/2017

2017

170

Chịu trách nhiệm xuất bản: Ban Chỉ đạo Tây Nguyên

Tây Nguyên gồm các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng, có diện tích tự nhiên 54.000 km2, dân số hơn 5,6 triệu người. Với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng, vị trí địa lý khá thuận lợi, Tây Nguyên có nhiều tiềm năng và thế mạnh cho phát triển kinh tế, đặc biệt là ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất lớn, áp dụng công nghệ cao. Trong những năm gần đây, kinh tế - xã hội Tây Nguyên không ngừng khởi sắc, đời sống nhân dân được nâng cao. Tuy nhiên, với những tác động tiêu cực bên ngoài đã gây không ít khó khăn dến phát triển kinh tế - xã hội Tây Nguyên.

Tác phẩm “Tập tư liệu kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên 2001 - 2015” của Ban Chỉ đạo Tây Nguyên đã cung cấp một nguồn tư liệu khá tổng quát về kinh tế - xã hội Tây Nguyên trong 15 năm, từ năm 2001 đến năm 2015. Các tư liệu được tổng hợp trên tất cả các phương diện, ngành nghề, lĩnh vực của 5 tỉnh Tây Nguyên. Quyển sách gồm 2 phần:

Phần 1: Tổng quan Kinh tế - xã hội Tây Nguyên 2001 – 2015

Phần 2: Biểu tổng hợp một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên 2001-2015

Cuốn sách là tài liệu tham khảo cần thiết cho những người quan tâm, nghiên cứu về các vấn đề kinh tế - xã hội ở Tây Nguyên, cũng như cho các nhà hoạch định chính sách, các nhà quản lý, các nhà khoa học quan tâm đến Tây Nguyên.

  •  
     
  •