Sử thi Mơ Nông - Bắt con lươn ở suối Dak Hŭch

09/05/2017

2005

1060

Tác giả: Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi; Người dịch: Điểu Khâu; Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội; Kích thước: 16x24 cm;

Bộ sách Kho tàng sử thi Tây Nguyên - Sử thi Mơ Nông - Bắt con lươn ở suối Dak Hŭch do nghệ nhân hát Điểu Klung kể; phiên âm và dịch sang tiếng Việt do Điểu Kâu; sưu tầm do Đỗ Hồng Kỳ và Trương Bi; biên tập văn học do Nguyễn Việt Hùng thực hiện. Đây là tác phẩm sử thi Bu Nông (ot ndrong) nằm trong bộ sử thi đồ sộ của người Mơ Nông.

Tác phẩm Bắt con lươn ở suối Dak Hŭch gồm 12300 câu văn vần, có nội dung xoay quanh đời sống người dân Mơ Nông. Trong tác phẩm, chúng ta không thấy nổi bật lên một cá nhân anh hùng nào mà chỉ thấy cả bon Tiăng anh hùng, giàu mạnh. Tiăng và Tang thì là những người đã già, đứng đầu bon làng nhưng họ lại là những người có danh tiếng, có uy tín, đặc biệt là Tiăng, một bức tranh đời sống sinh được được tái hiện trong tác phẩm.

Đặc điểm nổi bật của tác phẩm là tính diễn xướng tổng hợp, tính kỳ vĩ hào hùng. Tác phẩm Bắt con lươn ở suối Dak Hŭch thuộc tiểu loại sử thi phổ hệ, cho nên tác phẩm ngoài những đặc điểm chung của sử thi thì còn thể hiện nét độc đáo của sử thi phổ hệ của dân tộc Mơ Nông.

Bắt con lươn ở suối Dak Hŭch là một tác phẩm có giá trị trong di sản văn hóa dân gian của người Mơ Nông nói riêng cũng như của dân tộc nói chung. Ngoài ra, tác phẩm còn có giá trị lớn đối với các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu quan tâm đến sử thi, đến cộng đồng người Mơ Nông.

  •  
     
  •