Sử thi Mơ Nông – Cướp chăn lêng của Jrêng, Lêng con Ôt

09/05/2017

754

Tác giả: Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi; Người dịch: Điểu Khâu; Nhà xuất bản: Nxb Khoa học xã hội; Kích thước: 16x24 cm

Sử thi Cướp chăn lêng của Jrêng, Lêng con Ôt, gồm 8575 câu, dịch song ngữ Mơ Nông - Việt dưới dạng thơ 7 chữ. Đây là một trong những tác phẩm sử thi của dân tộc Mơ Nông, một dân tộc sinh sống chủ yếu ở vùng phía Nam vùng Tây Nguyên.

Nội dung Cướp chăn lêng của Jrêng, Lêng con Ôt kể về câu chuyện của nhà Yang con Rông cướp Chăn Lêng của nhà Jiêng, Lêng con Ôt để về cúng hồn cho em Dôi hết khóc.

Tác phẩm Cướp chăn lêng của Jrêng, Lêng con Ôt là cả một chuỗi dài các sự kiện kế tiếp nhau phát triển, phức tạp mà không rời rạc, đúng tính chất là một tác phẩm sử thi dài hơi, được trình bày dưới dạng hát kể - một hình thức diễn xướng tổng hợp. Tác phẩm đã đề cập đến nhiều vấn đề, nhiều mặt của cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, chứa đựng nhiều giá trị truyền thống văn hóa dân gian của dân tộc Mơ Nông. Tác phẩm phản ảnh một không gian xã hội của cả vùng Tây Nguyên rộng lớn, thích hợp với không khí của sử thi, đồng thời phản ánh sự hùng mạnh của các tù trưởng, của những người đứng đầu bon làng với những cuộc xung đột, tranh cướp giữa các bon, làng, nhóm địa phương, các vùng.

Cũng như các sử thi Mơ Nông khác, Cướp chăn lêng của Jrêng, Lêng con Ôt là một trong những sử thi cổ sơ của người Mơ Nông, mang cả trong đó những tri thức lịch sử và được lưu truyền, tiếp nối qua nhiều thế hệ; mang trong mình giá trị về mặt nghệ thuật, lịch sử, địa lý, khảo cổ, phong tục tập quán… của người Mơ Nông. 

  •  
     
  •