Sử thi Mơ Nông – Yơng, Yang lấy ống bạc tượng người

09/05/2017

1094

Tác giả: Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi; Người dịch: Điểu Khâu; Nhà xuất bản: Khoa học xã hội; Kích thước: 16x24 cm

Tác phẩm Sử thi Yơng, Yang lấy ống bạc tượng người của dân tộc Mơ Nông là kết quả của Dự án điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên do Viện Khoa học xã hội Việt Nam (nay là Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) chủ trì.

Yơng, Yang lấy ống bạc tượng người là sử thi kể về việc Yơng và Yang - hai nhân vật anh hùng của bon Tiăng, bon hùng mạnh nhất trong các bon làng người Mơ Nông cổ, đi lấy lại ống bạc có hình người mà Tiăng, nhân vật anh hùng nổi tiếng nhất của người Mơ Nông, đã bỏ lại ở bon Plư, khi Tiăng đầu thai vào bụng mẹ Plư.

Yơng, Yang lấy ống bạc tượng người  là truyện kể bằng hình thức văn vần, dài 12,731 câu. Tác phẩm nằm trong hệ thống sử thi của người Mơ Nông, miêu tả sinh động, chân thực về đời sống cũng như cuộc chiến của các nhân vật anh hùng, thông qua có thể hiểu thêm về đời sống của người Mơ Nông truyền thống.

Yơng, Yang lấy ống bạc tượng người là một trong những sử thi cổ sơ của người Mơ Nông, mang cả trong đó những tri thức lịch sử có thực và được lưu truyền, tiếp nối qua nhiều thế hệ; mang trong mình những giá trị tiêu biểu về mặt nghệ thuật, lịch sử, văn hóa truyền thống….của người Mơ Nông. 

  •  
     
  •