Sử thi Mơ Nông – Bing con Măch xin làm vợ Yang và Tiăng lấy lại ché rlung chim phượng hoàng ở bon Kla

05/05/2017

2006

703

Tác giả: Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi; Người dịch: Điểu Khâu; Nhà xuất bản: Khoa học xã hội;Kích thước: 16x24 cm

Tộc người Mơ Nông ở Việt Nam có khoảng 70,000 người, sống tập trung tại tỉnh Đắk Nông, một phần tỉnh Bình Phước, tỉnh Lâm Đồng và tỉnh Đắk Lắk. Đời sống tinh thần của người Mơ Nông rất phong phú và đầy màu sắc, đặc biệt phải kể đến đó là kho tàng sử thi đồ sộ. Sử thi Mơ Nông không chỉ phản ánh đời sống xã hội của người Mơ Nông xưa mà còn thể hiện nét văn hóa, lịch sử và nghệ thuật của người Mơ Nông.

Tác phẩm Bing con Măch xin làm vợ Yang nằm trong hệ thống sử thi Mơ Nông. Tác phẩm gồm 3.717 câu văn vần kể về bon Tiăng giàu có, nhiều của cải; ca ngợi cuộc sống lao động, khát vọng của con người về cuộc sống ấm no, hạnh phúc và các mối quan hệ giữa các thần linh và giữa thần linh với người dân trong cuộc sống hằng này.

Tác phẩm Bing con Măch xin làm vợ Yang là tác phẩm mới được sưu tầm, có nội dung đặc sắc và phong phú về nghệ thuật đề cập nhiều đề tài trong cuộc sống của người Mơ Nông: xin làm vợ, tục cướp vợ của người khác và cuộc chiến giành lại vợ; đồng thời tác phẩm còn mang những đặc điểm nghệ thuật cơ bản của sử thi đó là tính hào hùng, kì vĩ.

Tác phẩm Tiăng lấy lại ché rlung chim phượng hoàng ở bon Kla có 4.070 câu văn vần kể về cuộc chiến của các Tiang giữa các bon làng với nhau, về khát vọng lao động, làm giàu cuộc sống, đem lại hạnh phúc ấm no. Nghệ thuật trong tác phẩm này vẫn là nghệ thuật kể - tả, mang lối kể ca ngợi các vị anh hùng, tính sử thi hào hùng và kì vĩ.

Bing con Măch xin làm vợ Yang Tiăng lấy lại ché rlung chim phượng hoàng ở bon Kla đều là kết quả của Dự án điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản kho tàng Sử thi Tây Nguyên của Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam. 

  •  
     
  •