Sử thi Mơ Nông – Sung, Trang con Mung thăm Tiăng

09/11/2017

2009

1487

Tác giả: Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi; Người dịch: Điểu Khâu; Nhà xuất bản: Khoa học xã hội Kích thước: 16x24 cm

Sử thi Mơ Nông là một trong những sử thi có số lượng lớn trong kho tàng sử thi Tây Nguyên. Sử thi Mơ Nông khắc họa lên bức tranh đời sống xã hội của người Mơ Nông xưa với những tập quán, phong tục, con người sống trong xã hội cổ sơ. Bên cạnh đó, sử thi Mơ Nông còn là một kho tàng văn hóa, lịch sử và nghệ thuật của người Mơ Nông.

Tác phẩm Sung, Trang con Mung thăm Tiăng là một trong những tác phẩm sử thi của người Mơ Nông. Tác phẩm chủ yếu nói về các phong tục tập quán của người Mơ Nông, không có những trận đánh nhau, không có những cuộc chiến tranh giành lãnh thổ như những tác phẩm sử thi khác. Các “khuôn mẫu” được dùng trong tác phẩm này là: uống rượu, dọn cơm, cảnh tượng nương rẫy… Ở tác phẩm này cũng có những nét nghệ thuật khác với các sử thi khác đó là lối tả hiện thực, âm hưởng thần thoại không âm vang, không hùng vĩ và kéo dài triền miền.

Tác phẩm Sung, Trang con Mung thăm Tiăng là sử thi cổ sơ của người Mơ Nông. Tác phẩm không chỉ là tài sản văn hóa cổ truyền lịch sử của người Mơ Nông hay các dân tộc tại chỗ Tây Nguyên mà còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu quan tâm đến nhân học, lịch sử, văn hóa và nghệ thuật của người Mơ Nông nói riêng và các dân tộc ở Tây Nguyên nói chung

  •  
     
  •