Sử thi Mơ Nông – Tiăng lấy gươm tự chém

10/05/2017

2006

800

Tác giả: Đỗ Hồng Kỳ, Trương Bi; Người dịch: Điểu Khâu; Nhà xuất bản: Khoa học xã hội; Kích thước: 16x24 cm

Sử thi Tiăng lấy gươm tự chém của dân tộc Mơ Nông là kết quả của Dự án điều tra, sưu tầm, bảo quản, biên dịch và xuất bản kho tàng sử thi Tây Nguyên do Viện Khoa học xã hội Việt Nam chủ trì.

Tác phẩm Tiăng lấy gươm tự chém thuộc loại sử thi với chủ đề về chiến tranh, kể về cuộc chiến giữa một bên là người của bon Tiăng con Rong và một bên là những người của bon Ndu con Biăng. Cùng với đó là sự tham gia của các vị thần linh trong truyện kể góp phần tăng thêm những chi tiết kỳ diệu, hoang đường trong tác phẩm sử thi này. Tiăng lấy gươm tự chém giống như các tác phẩm sử thi chiến tranh khác về lối nghệ thuật hát – kể, trùng lặp mang tính khuôn mẫu, hình tượng hóa nhân vật để thể hiện những mong ước của con người sống ở thuở xa xưa về một cuộc sống văn mình, phát triển giàu có.

Tác phẩm Tiăng lấy gươm tự chém nói riêng và bộ sử thi Mơ Nông nói chung không chỉ là tài sản văn hóa cổ truyền lịch sử của người Mơ Nông hay Tây Nguyên mà còn là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà nghiên cứu quan tâm đến nhân học, lịch sử, văn hóa và nghệ thuật các dân tộc ở Tây Nguyê

  •  
     
  •