Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông

27/11/2020
Nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Nông theo hướng nhanh và bền vững; ngày 26/11/2020, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông đã diễn ra buổi Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 - 2025

 

Tham dự lễ ký kết có PGS.TS Bùi Nhật Quang - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, GS.TS. Đặng Nguyên Anh – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, TS. Tôn Nữ Thị Hạnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành của tỉnh Đắk Nông; đại diện lãnh đạo các Ban chức năng, Viện nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Nguyễn Đình Trung - Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông chia sẻ, trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đắk Nông xác định mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau. Vì vậy, cùng với phát huy nội lực, tỉnh Đắk Nông rất cần sự hợp tác, hỗ trợ của các đơn vị, trung tâm nghiên cứu khoa học giúp hoạch định các chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, nâng cao chất lượng công tác đào tạo nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu phát triển mới.

Quang cảnh Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021 – 2025

PGS.TS. Bùi Nhật Quang - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khẳng định: Khoa học phục vụ phát triển, phục vụ đời sống con người. Vì vậy, với vai trò cơ quan nghiên cứu khoa học hàng đầu trong lĩnh vực khoa học Xã hội và Nhân văn hàng đầu của cả nước, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã và đang đẩy mạnh các hoạt động hợp tác trong lĩnh vực khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương.

PGS.TS.Bùi Nhật Quang và ông Nguyễn Đình Trung ký Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2021-2025

 Tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã cùng thống nhất và ký kết thỏa thuận gồm 5 nội dung: 1) tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến đối với các chủ trương, chính sách, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Nông; 2) phối hợp nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn, thực hiện một số nhiệm vụ khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo cơ chế đối ứng, quá trình thực hiện gắn với quá trình chuyển giao, ứng dụng; 3) chia sẻ và chuyển giao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kết quả hoạt động khoa học xã hội của hai bên nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học và giáo dục; 4) phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học các cấp về những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Đắk Nông; 5) phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội cho tỉnh Đắk Nông.

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác

Thỏa thuận hợp tác đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông. Sau khi được ký kết, thỏa thuận sẽ được thực tế hóa qua các nhiệm vụ, kế hoạch cụ thể trong từng năm

  •  
     
  •