Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk

30/11/2020
Nhằm thúc đẩy hoạt động hợp tác nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk theo hướng nhanh và bền vững; ngày 27/11/2020, tỉnh Đắk Lắk, đã diễn ra buổi Lễ Ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2021 - 2025

Tham dự lễ ký kết có PGS.TS Bùi Nhật Quang - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, GS.TS. Đặng Nguyên Anh – Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk; đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Đắk Lắk; đại diện lãnh đạo các Ban chức năng, Viện nghiên cứu trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, các nhà khoa học đến từ các trường Đại học và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Ông Nguyễn Tuấn Hà - Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh: Đắk Lắk là một tỉnh có vị trí địa lý nằm ở trung tâm của vùng Tây Nguyên, là địa bàn sinh sống của hơn 40 dân tộc anh em. Trong thời đại hiện nay, khoa học và công nghệ đang phát triển như vũ bão, tri thức đã trở thành thước đo sự phát triển và dự báo tương lai cho mỗi quốc gia; khoa học công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao và phát triển tri thức trở thành những yếu tố đóng vai trò then chốt thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh Đắk Lắk. 

PGS.TS. Bùi Nhật Quang - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam chia sẻ bài học thực tiễn cho thấy, khoa học sẽ trở thành động lực quan trọng cho sự phát triển kinh tế xã hội khi thực hiện nhiệm vụ sát với yêu cầu cụ thể của địa phương. Vì  lẽ đó, trong thời gian qua, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đẩy mạnh hoạt động hợp tác khoa học thường xuyên với các địa phương để triển khai các hoạt động khoa học và đào tạo nhân lực chất lượng cao giải quyết các vấn đề đặt ra trong quá trình phát triển mà các bên quan tâm.

 

GS.TS. Đặng Nguyên Anh và ông Nguyễn Tuấn Hà ký Thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk

 

Tại lễ ký kết, đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam đã cùng thống nhất và ký kết thỏa thuận gồm 5 nội dung: 1) tư vấn, phản biện, đóng góp ý kiến đối với các chủ trương, chính sách, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk; 2) phối hợp triển khai các hoạt động điều tra xã hội học, nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn, thực hiện một số nhiệm vụ khoa học phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương theo cơ chế đối ứng, quá trình thực hiện gắn với quá trình chuyển giao, ứng dụng; 3) chia sẻ và chuyển giao kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, kết quả hoạt động khoa học xã hội của hai bên nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học và giáo dục; 4) phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học các cấp về những vấn đề phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Nguyên, trong đó có tỉnh Đắk Lắk; 5) phối hợp đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao về khoa học xã hội cho tỉnh Đắk Lắk

 

Các đại biểu tham dự Lễ ký kết Hợp tác

 

Ngay sau Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác là Hội thảo khoa học “Xây dựng khu công nghiệp phần mềm tỉnh Đắk Lắk: Những điều kiện cần thiết trong bối cảnh hiện nay” do Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phối hợp tổ chức. Đây là hoạt động phối hợp thực tế đầu tiên giữa hai bên ngay sau khi thỏa thuận hợp tác được ký kết.

  •  
     
  •