Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2023

16/07/2023
Ngày 13/2/2023, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2023

 

Thực hiện hướng dẫn của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam về việc tổ chức lễ phát động thi đua năm 2023; ngày 13/2/2023, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Lễ phát động thi đua năm 2023. Buổi Lễ là dịp tuyên dương các cá nhân, tập thể đạt thành tích trong năm 2022 và đăng ký các danh hiệu thi đua năm 2023.

Tham dự và chủ trì Lễ phát động thi đua năm 2023, gồm có: TS. Nguyễn Duy Thụy – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng Thi đua khen thưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, kiêm Tổng Biên tập tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên; TS. Phạm Xuân Hoàng – Phó Bí thư Chi bô, Phó Viện trưởng, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; ThS. Phạm Thị Xuân Nga – Chủ tịch Công đoàn, Phó Chủ tịch thứ hai Hội đồng Thi đua khen thưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên cùng toàn thể viên chức, người lao động Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

Mở đầu buổi Lễ, TS. Phạm Xuân Hoàng đại diện Hội đồng Thi đua khen thưởng trình bày báo cáo tổng kết công tác thi đua khen thưởng của Viện trong năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

Hình 1: TS. Nguyễn Duy Thuỵ phát biểu tại Buổi Lễ

Đại diện Hội đồng Thi đua khen thưởng, ThS. Phạm Thị Xuân Nga đã công bố các quyết định khen thưởng của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Công đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên năm 2022 đối với các tập thể, cá nhân đạt danh hiệu: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, Tập thể lao động xuất sắc, Lao động xuất sắc, công trình khoa học xuất sắc, công đoàn viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ …

Hình 2: TS. Nguyễn Duy Thuỵ trao bằng khen cho các Tập thể đạt thành tích xuất sắc trong năm 2022

Đại diện Chi bộ, Lãnh đạo Viện và Hội đồng Thi đua khen thưởng, TS. Nguyễn Duy Thụy đã phát động phong trào thi đua khen thưởng của Viện trong năm 2023; kêu gọi tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Viện chung sức chung lòng, quyết tâm, nỗ lực vì sự phát triển đi lên của Viện, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2023.

Hình 3: TS. Phạm Xuân Hoàng trao bằng khen cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc năm 2022

Hưởng ứng lời kêu gọi thi đua của Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, đại diện các cá nhân, các phòng/trung tâm có thành tích xuất sắc năm 2022 đã thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành các nội dung và mục tiêu trong Kế hoạch phát động thi đua năm 2023, gắn phong trào thi đua với thực tiễn nhiệm vụ công tác của cá nhân và tập thể để đạt được kết quả cao nhất.

Hình 4: Đại diện các phòng/trung tâm ký giao ước thi đua năm 2023

Kết thúc Lễ phát động thi đua năm 2023, đại diện các tổ chức đoàn thể, các  phòng chức năng, trung tâm chuyên môn ký giao ước Thi đua năm 2023.

Hình 5: Toàn cảnh tại buổi Lễ phát động thi đua năm 2023

Buổi Lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm, cởi mở và kết thúc tốt đẹp.

Các tin khác:

  •  
     
  •