Khai quật khảo cổ học tại Thôn 7, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Khai quật khảo cổ học tại Thôn 7, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 02/04/2024

Tháng 3/2024, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp cùng Bảo tàng tỉnh Đắk Nông tổ chức khai quật khảo cổ học tại Thôn 7, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Tọa đàm khoa học trong khuôn khổ nhiệm vụ “Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong phát triển kinh tế - xã hội huyện Lắk”

Tọa đàm khoa học trong khuôn khổ nhiệm vụ “Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong phát triển kinh tế - xã hội huyện Lắk” 29/12/2023

Ngày 29/12/2023, trong khuôn khổ nhiệm vụ khoa học “Điều tra thực trạng và đề xuất giải pháp sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao trong phát triển kinh tế - xã hội huyện Lắk” do Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Ủy ban nhân dân huyện Lắk đồng chủ trì, đã tổ chức tọa đàm khoa học công bố kết quả và giải pháp của đề tài trong sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao của huyện Lắk

Hội thảo khoa học thường niên cấp quốc gia năm 2023:

Hội thảo khoa học thường niên cấp quốc gia năm 2023: "Phát triển kinh tế hợp tác xã vùng Tây Nguyên: Rào cản và giải pháp” 13/12/2023

Ngày 01/12/2023, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học thường niên cấp Quốc gia "Phát triển kinh tế hợp tác xã vùng Tây Nguyên: Rào cản và giải pháp”

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp cùng Trường Đại học Tây Nguyên và Trường Đại học Đà Lạt đồng tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phát triển năng lực giáo viên trong bối cảnh chuyển đổi số”

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp cùng Trường Đại học Tây Nguyên và Trường Đại học Đà Lạt đồng tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phát triển năng lực giáo viên trong bối cảnh chuyển đổi số” 24/11/2023

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã phối hợp cùng Trường Đại học Tây Nguyên và Trường Đại học Đà Lạt đồng tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phát triển năng lực giáo viên trong bối cảnh chuyển đổi số”

Viện KHXH vùng Tây Nguyên tham gia tư vấn đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ - Đợt 3 năm 2023

Viện KHXH vùng Tây Nguyên tham gia tư vấn đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ - Đợt 3 năm 2023 25/09/2023

Nhận lời mời của Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk), ngày 3/8/2023, đại diện Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã tham gia cuộc họp Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thị xã Buôn Hồ - Đợt 3 năm 2023

Thông báo về Viết bài tham dự Hội thảo Quốc gia “Phát triển năng lực giáo viên trong bối cảnh chuyển đổi số”

Thông báo về Viết bài tham dự Hội thảo Quốc gia “Phát triển năng lực giáo viên trong bối cảnh chuyển đổi số” 31/08/2023

Thông báo về Viết bài tham dự Hội thảo Quốc gia “Phát triển năng lực giáo viên trong bối cảnh chuyển đổi số”

Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học thường niên cấp quốc gia năm 2023: “Phát triển kinh tế hợp tác xã vùng Tây Nguyên: Rào cản và giải pháp”

Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học thường niên cấp quốc gia năm 2023: “Phát triển kinh tế hợp tác xã vùng Tây Nguyên: Rào cản và giải pháp” 09/08/2023

Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học thường niên cấp quốc gia năm 2023: “Phát triển kinh tế hợp tác xã vùng Tây Nguyên: Rào cản và giải pháp”.

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức bàn giao kết quả đề tài “Điều tra các di tích khảo cổ học tiền - sơ sử huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk” cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức bàn giao kết quả đề tài “Điều tra các di tích khảo cổ học tiền - sơ sử huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk” cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk 16/07/2023

Ngày 02/6/2023, tại Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã tổ chức bàn giao kết quả đề tài “Điều tra các di tích khảo cổ học tiền - sơ sử huyện Ea Kar, tỉnh Đắk Lắk” cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk.

Hội thảo khoa học quốc gia năm 2023: “Phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trong giảng dạy ngôn ngữ tại các trường Đại học ở Việt Nam hiện nay”

Hội thảo khoa học quốc gia năm 2023: “Phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trong giảng dạy ngôn ngữ tại các trường Đại học ở Việt Nam hiện nay” 16/07/2023

Ngày 28/4/2023, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia năm 2023 với chủ đề: “Phát huy giá trị văn hóa các dân tộc trong giảng dạy ngôn ngữ tại các trường Đại học ở Việt Nam hiện nay”.

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham gia giảng dạy tại Hội nghị tập huấn lớp công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham gia giảng dạy tại Hội nghị tập huấn lớp công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ. 16/07/2023

Ngày 24/2/2023, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham gia giảng bài tại Hội nghị tập huấn lớp công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2023: “Huyện Đô Lương - 60 năm thành lập, phát triển và hội nhập”.

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2023: “Huyện Đô Lương - 60 năm thành lập, phát triển và hội nhập”. 16/07/2023

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học cấp quốc gia năm 2023: “Huyện Đô Lương - 60 năm thành lập, phát triển và hội nhập”.

Các tin khác:

  •  
     
  •