Lễ ký Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau Đại học giai đoạn 2023-2028 giữa Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai

04/07/2022
Ngày 24/6/2022, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã tổ chức Lễ Ký Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau Đại học giai đoạn 2023-2028

Ngày 24/06/2022, tại thành phố Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai), Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã tổ chức Lễ ký Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau Đại học giai đoạn 2023 – 2028.

Tham dự Lễ ký Thỏa thuận hợp tác, về phía Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên gồm có: TS. Nguyễn Duy Thụy - Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện KHXH vùng Tây Nguyên; TS. Phạm Xuân Hoàng – Phó Viện trưởng Viện KHXH vùng Tây Nguyên; viên chức quản lý các Phòng, các Trung tâm thuộc Viện KHXH vùng Tây Nguyên. Về phía Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai có sự tham dự của: TS. Phan Ngọc Sơn – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai; TS. Đoàn Mạnh Quỳnh – Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai; TS. Trần Đức Thuận - Phó Hiệu trưởng Nhà trường; cùng các Trưởng, phó các Viện, các Khoa, các Phòng thuộc Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai.

Quang cảnh Lễ ký Thỏa thuận hợp tác 2023-2028

Nội dung hợp tác giai đoạn 2023 – 2028 giữa Viện và Nhà trưởng tập trung chủ yếu vào các nội dung: Liên kết trong công tác tuyển sinh và đào tạo sau Đại học; Đào tạo và hướng dẫn luận văn thạc sĩ các ngành thuộc phạm vi đào tạo của Nhà trường và Viện; Hợp tác đăng ký, đấu thầu và tổ chức thực hiện các đề tài/dự án/nhiệm vụ khoa học các cấp; Phối hợp tổ chức hội thảo chuyên đề, hội nghị, sự kiện khoa học; Phối hợp trao đổi thông tin, cơ sở dữ liệu và các sản phẩm khoa học; Hợp tác công bố các công trình nghiên cứu khoa học xã hội; Hợp tác trong các hoạt động khoa học khác.

Hoạt động hợp tác giữa Viện và Nhà trường trong giai đoạn mới sẽ được thúc đẩy trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và kết quả chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai cơ quan.

Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai ký Thỏa thuận hợp tác

Trước sự chứng kiến của các đại biểu tham dự, TS. Nguyễn Duy Thụy - Viện trưởng Viện KHXH vùng Tây Nguyên và TS. Đoàn Mạnh Quỳnh – Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai đã ký Thỏa thuận hợp tác nghiên cứu khoa học và đào tạo sau Đại học giai đoạn 2023 – 2028 giữa Viện KHXH vùng Tây Nguyên và Trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. 

Các đại biểu tham dự Lễ ký Thỏa thuận hợp tác chụp ảnh lưu niệm

Sau lễ ký kết, 02 đơn vị sẽ bắt tay ngay vào xây dựng kế hoạch cụ thể theo từng năm và giai đoạn 2023 – 2028

Các tin khác:

  •  
     
  •