Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham gia giảng dạy tại Hội nghị tập huấn lớp công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

16/07/2023
Ngày 24/2/2023, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tham gia giảng bài tại Hội nghị tập huấn lớp công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Nhận lời mời của Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ (tỉnh Đắk Lắk), ngày 24/2/2023, TS. Nguyễn Duy Thụy - Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã tham gia giảng bài tại Hội nghị tập huấn lớp công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk, lãnh đạo Hội đồng nhân dân thị xã Buôn Hồ, lãnh đạo Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Buôn Hồ, đại diện các phòng thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Buôn Hồ, đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác cải cách hành chính của Ủy ban nhân dân các xã, phường trên địa bàn thị xã Buôn Hồ. Hội nghị nhằm tập huấn cho các đại biểu tham dự những kiến thức, các kỹ năng cơ bản trong công tác cải cách hành chính.

Hình 1: Quang cảnh Hội nghị tập huấn lớp công tác cải cách hành chính năm 2023 trên địa bàn thị xã Buôn Hồ

Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Duy Thụy đã truyền đạt đến các đại biểu tham dự tập huấn các chuyên đề Tổng quan về chỉ số SIPAS” “Kỹ năng giao tiếp hành chính trong thực thi công vụ”. Nội dung các truyên đề bám sát với quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác cải cách hành chính, gắn giữa lý luận với tình hình thực tiễn công tác cải cách hành chính của địa phương.

Hình 2: TS. Nguyễn Duy Thụy trình bày các chuyên đề tại Hội nghị

Hội nghị tập huấn lớp công tác cải cách hành chính năm 2023 là hoạt động thực tiễn nhằm nâng cao kiến thức, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của công chức trên địa bàn thị xã về công tác cải cách hành chính. Qua đó, góp phần tham mưu thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về cải cách hành chính trên địa bàn thị xã, đáp ứng được yêu cầu phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân và doanh nghiệp đến thực hiện giao dịch tại các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

  Hội nghị diễn ra sôi nổi và thành công tốt đẹp./

Các tin khác:

  •  
     
  •