Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học thường niên cấp quốc gia năm 2023: “Phát triển kinh tế hợp tác xã vùng Tây Nguyên: Rào cản và giải pháp”

09/08/2023
Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học thường niên cấp quốc gia năm 2023: “Phát triển kinh tế hợp tác xã vùng Tây Nguyên: Rào cản và giải pháp”.

Nhằm tạo diễn đàn đối thoại, trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ kết quả nghiên cứu giữa các nhà khoa học – nhà quản lý - doanh nghiệp, nhận diện thực trạng và những rào cản (trên góc độ lý luận và thực tiễn) đối với sự phát triển của kinh tế hợp tác xã vùng Tây Nguyên hiện nay; từ đó cung cấp luận cứ, luận điểm và giải pháp tháo gỡ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa ở vùng Tây Nguyên hiện nay; Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức hội thảo khoa học cấp Quốc gia năm 2023: “Phát triển kinh tế hợp tác xã vùng Tây Nguyên: Rào cản và giải pháp”.

Ban Tổ chức hội thảo trân trọng kính mời quý đại biểu viết bài tham luận cho hội thảo theo các chủ đề của Hội thảo đã được phê duyệt (xin mời xem các chủ đề hội thảo đính kèm theo thư mời này). Tham luận dung lượng 6 – 14 trang A4, font chữ Times New Roman, bảng mã Unicode, cỡ chữ 13. Bản Tóm tắt dung lượng không quá ½ trang A4. Tham luận có chất lượng khoa học sẽ được biên tập và đăng tải trên tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên có chỉ số ISSN 1859- 4042.

Bài tham luận và bản Tóm tắt xin gửi tới Ban Tổ chức trước ngày 10 tháng 9 năm 2023, theo địa chỉ: Phòng Quản lý Khoa học & Hợp tác Quốc tế, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, số 1A đường Nguyễn Văn Linh, phường Tân An, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; email: quanlykhoahocvtn@gmail.com.

Chi tiết xin liên hệ: ThS. Vũ Tiến Đức, ĐT: 0944.03.44.77

Rất mong nhận được sự cộng tác của quý đại biểu.

Trân trọng!

File đính kèm:

Các tin khác:

  •  
     
  •