Thông báo về Viết bài tham dự Hội thảo Quốc gia “Phát triển năng lực giáo viên trong bối cảnh chuyển đổi số”

31/08/2023
Thông báo về Viết bài tham dự Hội thảo Quốc gia “Phát triển năng lực giáo viên trong bối cảnh chuyển đổi số”

Với mục đích tạo diễn đàn trao đổi học thuật nhằm đề xuất các giải pháp phát triển năng lực giáo viên trong bối cảnh chuyển đổi số, Viện Khoa học Xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp với Trường Đại học Tây Nguyên và Trường Đại học Đà Lạt tổ chức Hội thảo Quốc gia với chủ đề Phát triển năng lực giáo viên trong bối cảnh chuyển đổi số.

1. Nội dung của Hội thảo

       - Kinh nghiệm quốc tế và Việt Nam về chuyển đổi số trong đào tạo và bồi dưỡng giáo viên;

       - Giáo dục trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0;

       - Thực trạng phát triển đội ngũ nhà giáo ở Việt Nam;

       - Những vấn đề phát triển năng lực giáo viên trong bối cảnh chuyển đổi số.

      - Phát triển năng lực giáo viên trong bối cảnh chuyển đổi số: Nhìn từ thực tiễn giáo dục vùng Tây Nguyên

2. Thời gian, địa điểm, đơn vị tổ chức và thành phần tham dự Hội thảo

      - Thời gian: Dự kiến ngày 24 tháng 11 năm 2023.

      - Địa điểm: Trường Đại học Tây Nguyên, số 567 Lê Duẩn, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.

3. Thể lệ gửi bài tham dự Hội thảo

3.1. Ngôn ngữ sử dụng: Tiếng Việt.

3.2. Thể thức trình bày

     - Tóm tắt Bài viết được trình bày theo Phụ lục 1.

     - Nội dung toàn văn Bài viết được trình bày theo thể lệ quy định tại Phụ lục 2.

3.3. Thời gian

 - Thời hạn nộp Bài viết tóm tắt: đến ngày 15/9/2023.

 - Thời hạn nộp Bài viết toàn văn: đến ngày 15/10/2023.

 - Thời hạn gửi Phiếu đăng kí tham dự: đến ngày 15/11/2023 (Phiếu đăng ký trình bày theo Phụ lục 3)

3.4. Địa chỉ gửi bài và Phiếu đăng ký tham dự

Tóm tắt, toàn văn Bài viết và phiếu đăng ký tham dự gửi về địa chỉ email: hoithaoqgksp2023@ttn.edu.vn

3.5. Phản biện

Các bài viết sẽ được gửi phản biện, nếu đạt yêu cầu sẽ được in trong Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia có giấy phép xuất bản và chỉ số ISBN của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

3.6. Lệ phí tham dự hội thảo

Hội thảo không thu phí tham dự và phí phản biện, biên tập, in kỷ yếu.

4. Thông tin liên hệ

Thông tin về hội thảo sẽ được cập nhật trên website của Trường Đại học Tây Nguyên: https://htqgksp2023.ttn.edu.vn.

Hoặc liên hệ với TS. Lê Thị Thúy An; SĐT: 0978069599; Email: hoithaoqgksp2023@ttn.edu.vn hoặc lttan@ttn.edu.vn

Rất mong nhận được sự quan tâm của quý đại biểu.

Trân trọng!

File đính kèm:

Các tin khác:

  •  
     
  •