Khai quật khảo cổ học tại Thôn 7, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

02/04/2024
Tháng 3/2024, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp cùng Bảo tàng tỉnh Đắk Nông tổ chức khai quật khảo cổ học tại Thôn 7, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Thực hiện Quyết định số 449/QĐ-BVHTTDL, ngày 26/2/2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc khai quật khảo cổ tại Thôn 7, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông; trong khuôn khổ nhiệm vụ khoa học phối hợp của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Nông: “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản các di tích khảo cổ ngoài trời trong Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông”; tháng 3/2024, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Nông tổ chức khai quật di tích Thôn 7. ThS. Vũ Tiến Đức làm chủ trì khai quật.

Khai quật khảo cổ Thôn 7, xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

Đoàn khai quật mở hai hố khai quật với tổng diện tích 26m2. Trong tầng văn hóa dày 40 – 80 cm, thành phần địa chất cuội sạn sỏi ít khoáng bị laterit hóa; đoàn khai quật thu thập gần 100 hiện vật, chất liệu đá, chủ yếu cuội đá Quartz, gồm các loại hình: công cụ mũi nhọn, nạo, hạch đá, mảnh tước, chày, hòn ghè/đập,… Hiện vật đá mang đặc trưng kỹ thuật, loại hình và chất liệu có nét tương đồng với các hiện vật đá đã được phát hiện trong các di tích thời đại Đá cũ khác tại Tây Nguyên, có niên đại trên một vạn năm cách ngày nay. Tại lớp trên thu thập một số mảnh lưỡi rìu, mảnh tước chất liệu đá Basalte, mảnh bàn mài có nét tương đồng hiện vật đá giai đoạn Trung kỳ Đá mới trong khu vực như Tân Lập (Đắk Mil), Thôn Tám (Cư Jút), hang C6-1 (Krông Nô)….

 

Hố khai quật khảo cổ tại Thôn 7 được bảo tồn tại chỗ

Nhằm phục vụ công tác nghiên cứu lâu dài, bảo tồn và phát huy giá trị di tích phục vụ công tác phát triển kinh tế - xã hội, tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử địa phương, di tích được khai quật theo hướng bảo tồn tại chỗ: giữ nguyên địa tầng hố khai quật, giữ lại một phần bề mặt tầng văn hóa, phần diện tích còn lại đào đến tầng sinh thổ; kết thúc khai quật tiến hành phủ bạt và lấp đất kỹ thuật, hoàn trả mặt bằng hộ dân sản xuất.

Hiện vật khảo cổ Thôn 7

Kết quả sơ bộ được Đoàn khai quật báo cáo lãnh đạo Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa và Sở Văn hóa, Thể thào và Du lịch tỉnh Đắk Nông. Các hiện vật thu thập trong quá trình khai quật được chỉnh lý, phục vụ nghiên cứu, xây dựng báo cáo khoa học và sẽ bàn giao Bảo tàng tỉnh Đắk Nông lữu giữ, bảo quản, khai thác./.

Các tin khác:

  •  
     
  •