Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 4(16) 2014

08/04/2015
Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 4(16) 2014

Anh Vũ -

Lê Thị Thu Hiền

·  Kinh tế hộ, trang trại và vấn đề liên kết phát triển bền vững  nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng

3

Nguyễn Thị Hòa

· Ẩm thực truyền thống của người Mnông Rlâm huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk

10

Bùi Bích Lan

· Vai trò của bộ phận trí thức dân tộc thiểu số tại chỗ được đào tạo dưới chế độ cũ trong lịch sử và trong đổi mới

15

Trương Thị Hiền

· Tinh thần hòa giải trong luật tục Ê Đê

20

Phạm Văn Hồ

· Phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Gia Lai thời kỳ đổi mới 

25

TrươngThông Tuần

· Góp phần tìm hiểu nội dung và nghệ thuật ngôn từ của dân ca Mnông

29

 Hà Thị Mai

· Một số nguyên nhân dẫn đến sự tiếp nhận đạo Tin lành ở người Ê Đê tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk 

36

Phạm Thanh  Thôi

· Chuyển đổi quyền sử dụng đất và sinh kế của người Chu Ru ở Lâm Đồng

41

Cao Thị Lan Anh

· Thực trạng đói nghèo và phân hóa đói nghèo giữa người Kinh thôn Yên Thành I với người Mnông buôn Đăk Sar, xã Đăk Nuê, huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk

45

Lê Thị Hồng Gái 

· Tác động của dân di cư tự do đến phát triển kinh tế của người Ê Đê ở xã Dliêya, huyện Krông Năng, tỉnh Đăk Lăk

49

Nguyễn Thị Lạng

· Vài nét về biến đổi phong tục hôn nhân của người Thái ở xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông 

54

H’Si Wa Niê

· Thực trạng vai trò của luật tục ở người Ê Đê theo đạo Tin lành tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đăk Lăk

60

Đào Thị Hằng

· Một số tri thức địa phương trong sử dụng đất canh tác của người Mnông Rlâm ở huyện Lăk, tỉnh Đăk Lăk

65

Lê Xuân Hưng

· Khảo cổ học lòng hồ Plei Krông trong bối cảnh khảo cổ học tiền sử Tây Nguyên

69

 

Chính sách

75

 

Trang mục lục tạp chí năm 2014

79

 

Tác giá: Tạp chí KHXH Tây Nguyên

Nguồn: Viện KHXH vùng Tây Nguyên

  •  
     
  •