Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 1 (21) 2016

29/12/2016
Mục lục tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 1 (21) 2016

Danh mục:

Nguyễn Duy Thụy

Bàn về cơ sở của quá trình chuyển biến từ lập trường quân chủ lập hiến sang dân chủ tư sản của Phan Bội Châu

Đỗ Hồng Kỳ, Ykô Niê

Âm nhạc, múa dân gian Ê Đê và vai trò thỏa mãn nhu cầu tín ngưỡng , văn nghệ của cộng đồng

Bùi Minh Tuấn

Kết hợp phát triển nông nghiệp thông minh và du lịch bền vững

Trương Minh Dục

Phát huy vai trò tích cực của cộng đồng buôn (làng) vì sự phát triển bền vững của Tây Nguyên

Lê Phương Hòa

Đặc điểm thiên tai ở Đông Nam Á và hợp tác chống thiên tai trong ASEAN

Trương Thị Hiền

Vai trò của một số định chế phi chính thức trong quản lí xã hội vùng dân tộc thiểu số tại chỗ Tây Nguyên

Đỗ Văn Dương – Lê Duyên Hà

Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ dân tộc thiểu số trong hệ thống chính trị cơ sở khu vực Tây Nguyên

Tuyết Hoa Niê Kdăm

Liên kết giữa nông dân và nhà tiêu thụ trong sản xuất rau an toàn tại xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

Hồ Sỹ Lập

Hôn nhân của người Mnông ở xã Đắk N’rung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông

 

Tác giả: Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên

Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 1 (21) 2016.

  •  
     
  •