Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 2 (22) 2016

29/12/2016
Mục lục Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 2 (22) 2016

Danh mục:

A Tuấn

Các yếu tố cấu thành nên nghi lễ cộng đồng của người Xơ Teng: Nghiên cứu trường hợp người Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum

Dương Thị Ngọc Bích

Biến đổi sinh kế của người M’nông ở huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk từ năm 1986 đến nay

Phạm Thị Xuân Nga

Tang ma của người Tơ Đrăh ở tỉnh Kon Tum và những biến đổi hiện nay

Phạm Ngọc Đại

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số tại chỗ ở Đắk Lắk và một số vấn đề nảy sinh

Nguyễn Tất Thịnh

Thực trạng di dân tự do đến tỉnh Đắk Lắk từ năm 2004 đến năm 2013

Lài Thị Vân

Biến đổi nghi lễ vòng đời của người Tày ở xã D’rông , huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông và một số khuyến nghị, giải pháp

Bùi Ngọc Tân – Nguyễn Thanh Phương

Phát triển kinh tế tập thể theo hướng nâng cao giá trị và hội nhập trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Lý Vân Linh Niê Kdam

Tri thức bản địa Tây Nguyên trong đời sống cổ truyền và hiện nay

Lê Thị Hồng Gái

Vốn xã hội trong sản xuất nông nghiệp của người H’mông ở xã Cư Drăm, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk

 

Tác giả: Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên

Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 2 (22) 2016.

  •  
     
  •