Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 2 (30) 2018

17/08/2018
Mục lục Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 2 (30) 2018

Nguyễn Duy Thụy

·  Giảm nghèo bền vững đối với đồng bào dân tộc thiểu số - đòn bẩy cho phát triển kinh tế, xã hội tỉnh Đắk Lắk

Nguyễn Duy Bính -

Nguyễn Hồng Vân

· Những thay đổi về quyền sở hữu đất đai trong cộng đồng dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum qua các thời kì

Ngô Văn Minh

· Mấy đặc điểm về cộng đồng dân tộc, tôn giáo ở Tây Nguyên

Phạm Thị Bích San -

Lê Phương Hòa

· Xung đột tộc người ở một số quốc gia Châu Á và kinh nghiệm cho Việt Nam

Lương Thanh Sơn

 

· Công nghiệp văn hóa đối với phát triển bền vững vùng Tây Nguyên

Tuyết Hoa Niê Kdăm -

Nguyễn Thanh Phương -

Y Thanh Hà Niê Kdăm

· Chiến lược và giải pháp nâng cấp, hướng đến phát triển bền vững ngành hàng cà phê tỉnh Đắk Lắk

Nguyễn Huy Phòng

· Sự sụp đổ của các vương triều trong lịch sử dân tộc và bài học kinh nghiệm

Lài Thị Vân

· Nghi lễ hôn nhân của người Tày ở xã Đắk D’rông, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

 

  •  
     
  •