Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 3 (31) 2018

21/02/2020
Mục lục Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 3 (31) 2018

môC lôC

Ngô Văn Lệ     

· Nhận thức mới về tín ngưỡng, tôn giáo - tiếp cận từ  Luật tín ngưỡng tôn giáo

3

Chu Văn Tuấn

· Một số phương diện của đời sống Phật giáo ở Đắk Lắk hiện nay

12

Trần Thị Thu Hương

 

· Quyết định xoi, mở đường hành lang chiến lược qua địa bàn Nam Tây Nguyên trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước: Tầm chiến lược và giá trị lịch sử

21

Đào Huy Khuê -

Nguyễn Phúc Hưng -

Nguyễn Văn Thắng

 

 

· Thực trạng sử dụng và bảo tồn cây thuốc, bài thuốc chữa bệnh của người Gia-rai tỉnh Gia Lai

 

 

 

32

Dương Thị Ngọc Bích -

Nguyễn Thanh Thanh

· Sinh kế của người Ê-đê ở Đắk Lắk: Từ sinh kế truyền thống sang sinh kế thị trường

40

Nguyễn Thái Bình -

Lê Thị Tình

·   Một số vấn đề đặt ra đối với chính sách thu hút, đãi ngộ và sử dụng đội ngũ trí thức ở Gia Lai

49

Nguyễn Minh Hoạt -

Nguyễn Thị Thanh Bình

·   Đặc điểm địa danh tiếng Ê-đê ở Đắk Lắk

55

Nguyễn Thị Vân Hạnh -

Lý Hạo Nghi

· Môi trường làm việc của giảng viên Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

64

Trần Thị Thanh Thủy

· Hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp ở huyện Buôn Đôn hướng tới phát triển bền vững

74

 

TIN TỨC - SỰ KIỆN

84

  •  
     
  •