Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 4 (32) 2018

21/02/2020
Mục lục Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 4 (32) 2018

môC lôC

 

Nghiªn cøu

 

Nguyễn Hữu Sơn

· Khái lược du ký viết về Tây Nguyên nửa đầu thế kỷ XX

3

Trần Duy Liên

· Thiết kế các tour du lịch đặc thù theo dấu chân A.Yersin

12

Nguyễn Thị Thanh Thủy

· Xung đột lợi ích đất đai ở Đông Nam Bộ trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa

19

Nguyễn Lan Dung

 

 

· Quá trình xây dựng tuyến đường sắt Tháp Chàm - Đà Lạt

 

27

Nguyễn Tất Thịnh -

Phan Quang Trung

· Thực trạng và một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp tỉnh Đắk Nông

36

Trần Thị Thái

·  Nghiên cứu về ẩm thực ở Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa

45

Lê Thị Hồng Gái

 

 

· Vận dụng lý thuyết “Sức mạnh của các liên hệ yếu” vào nghiên cứu mạng lưới xã hội trong phát triển kinh tế hộ gia đình ở Đắk Lắk

56

Nguyễn Thị Lạng

 

· Biến đổi mối quan hệ vợ chồng trong gia đình người Thái ở huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

63

Nguyễn Thanh Thanh

 

Trần Thị Cẩm Vân

· Thực trạng phát triển thương mại, dịch vụ huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

· Tri thức địa phương trong trồng trọt của người Mnông    ở huyện Lắk, tỉnh Đắk Lắk

TIN TøC - Sù KIÖN

71

 

80

 

88

  •  
     
  •