Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 1 (33) 2019

21/02/2020
Mục lục Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 1 (33) 2019

NGHIÊN CỨU

Nguyễn Duy Thụy

Phát biểu đề dẫn Hội thảo khoa học: Phát triển công nghiệp chế biến nâng cao giá trị gia tăng các sản phẩm chủ lực của Tây Nguyên

3

Võ Đại Lược

Bối cảnh quốc tế và những tác động đến sự phát triển của các ngành công nghiệp chế biến chủ lực của Tây Nguyên

7

Nguyễn Ngọc Tuyên

Tiếp cận mô hình chuỗi giá trị nông sản vùng Tây Nguyên theo hướng hàng hóa từ góc nhìn quản lý vĩ mô

12

Hà Sơn Thái -

Phạm Văn Dương

 Quy hoạch phát triển công nghiệp chế biến nâng cao giá trị chuỗi sản phẩm gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Tây Nguyên

20

Buôn Krông Tuyết Nhung

Luật tục Ba-na với giáo dục truyền thống

28

Lê Hoàng Phong

Đàn đá Tiền sử - Di sản văn hóa đặc sắc ở Nam Tây Nguyên

39

Phạm Thị Xuân Nga

Từ ngữ xưng hô chỉ quan hệ thân tộc trong sử thi Đăm Săn

49

Phạm Thị Ngọc Hà

Thực hiện chính sách dân số và phát triển ở Tây Nguyên hiện nay: Thành tựu và vấn đề

60

Vũ Tiến Đức

 

Sưu tập rìu, bôn đá giai đoạn Hậu kỳ Đá mới - Sơ kỳ Kim khí ở Đắk Lắk và Đắk Nông: Tư liệu và nhận thức

 

67

 

 

Bùi Thị Huyền

Biến đổi văn hóa tinh thần của người Ê-đê dưới tác động của đạo Tin Lành (Nghiên cứu trường hợp xã Ea Tu, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk)

 

76

TIN TỨC SỰ KIỆN

82

  •  
     
  •