Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 2 (34) 2019

21/02/2020
Mục lục Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 2 (34) 2019

NGHIÊN CỨU

Nguyễn Duy Thụy

Phát biểu đề dẫn hội thảo khoa học “Doanh nghiệp tỉnhĐồng Nai hội nhập  vùng và liên vùng: Cơ hội - thách thức

- hướng phát triển”

3

Hồ Bá Thâm

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển ngành công nghiệp chế biến nông, lâm sản vùng Tây Nguyên

6

Đặng Hoài Giang

Xác định diện mạo thành phố Buôn Ma Thuột: Từ góc nhìn bản sắc đô thị

16

Lương Thanh Sơn

 Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các tộc người thiểu số phía Bắc ở Tây Nguyên

28

Trần Thị Tú Nhi - Trần Thảo Vi

Tinh hoa văn hóa Việt thời Trung đại trong “Vũ Trung tùy bút” của Phạm Đình Hổ (1768 - 1839)

36

Trương Thị Hạnh

Những yếu tố tác động đến quản lý và sử dụng đất đai ở tỉnh Đắk Lắk hiện nay

46

Lài Thị Vân

Quan niệm về nghi lễ chuyển đổi người chết sang thế giới tổ tiên trong tang ma của người Tày ở Đắk Lắk

56

Đàm Đức Dương

Các đặc trưng của khu vực nông thôn Việt Nam hiện nay: Từ quan điểm phát triển nông thôn bền vững

67

 

 

Lê Thị Hồng Gái

Vốn xã hội trong việc tìm kiếm thị trường tiêu thụ  của các hộ gia đình ở huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk

76

TIN TỨC SỰ KIỆN

86

  •  
     
  •