Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 3 (35) 2019

21/02/2020
Mục lục Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 3 (35) 2019

môC lôC

 

NGHIÊN CỨU

Vũ Tuấn Hưng -

Đinh Mạnh Tuấn

Thực trạng quản lý nhà nước về tài sản trí tuệ vùng Tây Nguyên hiện nay

3

Phạm Xuân Hoàng

Văn hóa người Cơ-ho: Đặc trưng truyền thống và biến đổi (qua khảo sát người Cơ-ho ở huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng)

15

Trần Văn Dũng

Trao đổi thêm về một số ký hiệu nghệ thuật trong các tác phẩm viết về Tây Nguyên

25

Nguyễn Minh Phú

 Quản lý nhà nước về thông tin đối với mạng xã hội ở một số quốc gia và những gợi mở cho Việt Nam

36

Trần Thị Nhẫn

Đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế trên địa bàn Tây Nguyên

45

Trịnh Thị Thủy -

Đặng Thị Nhung

Ly hôn có yếu tố nước ngoài - từ thực tiễn tòa án nhân dân tỉnh Đắk Lắk

52

Nguyễn Quang Tuấn

Chuyển dịch cơ cấu việc làm của thanh niên vùng Tây Nguyên hiện nay

61

Trần Thị Thanh Thủy

Hiệu quả sử dụng đất sản xuất nông nghiệp tại xã Ea Hđing, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

70

 

 

TIN TỨC SỰ KIỆN

82

  •  
     
  •