Mục lục Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 4 (36) 2019

03/09/2020
Danh mục các bài viết trên Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 4 (36) 2019

NGHIÊN CỨU

 

Nguyễn Duy Thụy –

Trần Thị Hoàng Mai

 Bảo tồn, tôn tạo và phát huy di tích lịch sử - văn hóa trong phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đắk Lắk

 

 

Trung Thị Thu Thủy

 Biến đổi văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số tại chỗ ở tỉnh Kon Tum

 

 

Phan Quang Trung -

Nguyễn Tất Thịnh

Thực trạng và một số tác động của tích tụ ruộng đất ở huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông

 

 

Cao Thị Lan Anh

 Tiêu chuẩn lựa chọn bạn đời trong hôn nhân khác dân tộc ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

 

Trương Thị Hiền Lương

Những khó khăn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk

 

 

Nguyễn Thị Lạng

Nghi lễ tang ma của người Hoa tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

 

 

Nông Thị Loan –

Y Quý Niê Siêng

Đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã ở huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk

 

 

Nguyễn Thanh Thanh

 

 Thương mại - dịch vụ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk: cơ hội phát triển

 

TIN TỨC – SỰ KIỆN

 

GIỚI THIỆU SÁCH

 

TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI TÂY NGUYÊN NĂM 2019

 

 

 

 

 

  •  
     
  •