Mục lục Khoa học xã hội Tây Nguyên số 1 (37) 2020

04/09/2020
Danh mục bài viết trên Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 1 (37) 2020

NGHIÊN CỨU

 

 

Tạ Kim Ngọc –

Nguyễn Duy Thụy

Phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam hiện nay: Rào cản và giải pháp tháo gỡ

 

 

Bùi Trung Hưng –

Nguyễn Minh Thiện

Bàn về mô hình ứng dụng trong xây dựng vùng du lịch văn hóa sinh thái tại Tây Nguyên hiện nay

 

 

Nguyễn Ngọc Tuyên

 Khai thác hiệu quả chỉ dẫn địa lý “Cà phê Buôn Ma Thuột” tạo lợi thế khác biệt trong phát triển du lịch tại Đắk Lắk

 

 

Trần Văn Dũng –

Lài Thị Vân

 Vài suy nghĩ về khan Dăm Săn của người Êđê ở Tây Nguyên

 

 

Nguyễn Tiến Thư

Phát huy tiềm năng văn hóa của các dân tộc thiểu số tại chỗ với phát triển du lịch ở Tây Nguyên hiện nay

 

 

Lương Thanh Sơn

Vài nét về biến đổi văn hóa của người Hmông di cư ở Đắk Lắk

 

 

Nguyễn Thị Bích Ngoan–

Đỗ Châu Cúc Phương

Xây dựng sắc thái du lịch Tây Nguyên qua việc đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực

 

 

Thái Thị Minh Phụng

 

 

 

Tiêu chí đánh giá chính sách phát triển kinh tế bền vững đối với dân tộc thiểu số ở Việt Nam

 

TIN TỨC – SỰ KIỆN

 

 

 

 

  •  
     
  •