Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 2 (42) 2021

29/09/2021
Mục lục Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên số 2 (42) 2021

Nguyễn Văn Nhật

Nguyễn Duy Thụy

Di cư tự do trong phát triển kinh tế tiểu chủ, kinh tế hộ gia đình ở Tây Nguyên

3

Bùi Trung Hưng -

Đoàn Thị Tuyết

Đẩy mạnh kinh tế hộ gia đình - Hướng đi cần ưu tiên để phát triển kinh tế tư nhân tại Tây Nguyên thời gian tới

12

 

Lý Tùng Hiếu

Sử dụng thống nhất, hiệu quả ngôn ngữ S’tiêng trên các phương tiện truyền thông và giáo dục: Thực tiễn và giải pháp

23

Đặng Hoài Giang

Bảo tồn không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên: Thực tiễn từ buôn Akǒ Dhông, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

35

Lê Thị Thanh Huyền -

Nguyễn Hữu Tuấn

Phát triển công nghiệp chế biến hàng nông sản xuất khẩu chủ lực ở tỉnh Kon Tum - Thực trạng và giải pháp

46

Dương Thị Ngọc Bích -

Vũ Thị Tuyết Lan -

Trần Thị Thanh Thủy

Tác động của chính sách đến phát triển mô hình sinh kế các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum

54

Trần Quốc Hùng

Thực hiện dân chủ cơ sở góp phần xây dựng hệ thống chính trị tỉnh Đắk Lắk

65

Phạm Thị Xuân Nga

Năng lực sử dụng tiếng Việt của học sinh trung học phổ thông người Êđê ở Đắk Lắk

75

Bùi Thị Huyền

Một số nguyên nhân dẫn đến sự tiếp nhận Công giáo ở các dân tộc thiểu số tỉnh Đắk Lắk

76

  •  
     
  •