Thông báo tuyển sinh

09/02/2017
Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại thành phố Buôn Ma Thuột thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017

Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên  - Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại thành phố Buôn Ma Thuột thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2017:

-  Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT, ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo;

-  Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học tại Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định số 653/QĐ-KHXH, ngày 27 tháng 4 năm 2011của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam;

-  Căn cứ quyết định số 5064/QĐ – BGDĐT, ngày 16 tháng 11 năm 2012 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc chuyển đổi tên chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sỹ, tiến sỹ;

-  Căn cứ quy trình đào tạo trình độ thạc sỹ tại Học viện Khoa học xã hội ban hành kèm theo Quyết đinh số 3169/QĐ-HVKHXH ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Học viện Khoa học xã hội về việc đào tạo trình độ thạc sỹ đợt 1 năm 2017.

Nhằm đáp ứng nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là kiến thức chuyên ngành, Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại Thành phố Buôn Ma Thuột thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ các ngành:

 

I.                   Các ngành, chuyên ngành tuyển sinh

TT

Các ngành, chuyên ngành tuyển sinh

Ngành, chuyên ngành đúng ngành, chuyên ngành phù hợp

1

Luật hiến pháp và luật hành chính, mã số: 60 38 01 02

Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật dân sự và tố tụng dân sự; Luật hình sự và tố tụng hình sự; tội phạm học và phòng ngừa tội phạm; Luật kinh tế; Luật quốc tế.

2

Chính sách công, mã số: 60 34 04 02

Chính sách công; Chính trị học;Hành chính; Luật học; Kinh tế; Quản lý xã hội; Khoa học quản lý; Quản lý công; Chủ nghĩa xã hội khoa học.

3

Quản lý giáo dục, mã số: 60 14 01 14

Quản lý giáo dục; tâm lý – giáo dục; Giáo dục học; Giáo dục mầm non; Giáo dục tiểu học.

4

Tài chính ngân hàng, mã số: 60 34 04 01

Tài chính ngân hàng; Tài chính doanh nghiệp; Quản lý tài chính công; Kinh doanh chứng khoán; Thuế; Hải quan; Bảo hiểm; Tài chính quốc tế; Định giá tài sản và kinh doanh bất động sản.

 

II.               Hình thức, thời gian và địa điểm đào tạo

1.             Hình thức đào tạo

Các lớp cao học được tổ chức học theo hình thức chính quy không tập trung.

2.             Thời gian đào tạo

Thời gian đào tạo trình độ thạc sỹ: 02 năm.

3.             Địa điểm tổ chức lớp học

Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại TP. Buôn Ma Thuột, số 1A Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, Tp, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

III.            Địa điểm phát hành và nộp hồ sơ dự thi

-         Phát hành hồ sơ dự thi từ ngày 03 tháng 01 năm 2017 đến ngày 28 tháng 02 năm 2017.

-         Nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày 16 tháng 01 năm 2017 đến ngày 28 tháng 02 năm 2017.

-         Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Cơ sở Học viện Khoa học xã hội tại Tây Nguyên, số 1A Nguyễn Văn Linh, Tp. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Điện thoại: 05003.555.789; 0905.372.429.

IV.        Địa điểm, thời gian hướng dẫn ôn tập và tuyển sinh

1.        Địa điểm

Cơ sở Học viện Khoa học xã hội, sô 1A Nguyễn Văn Linh, Phường Tân An, Tp, Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

2.        Thời gian

-            Thời gian hướng dẫn ôn tập và giải đáp thắc mắc tuyển sinh thạc sỹ dự kiến được thực hiện từ ngày 01 tháng 03 đến ngày 13 tháng 03 năm 2017.

-            Thời gian thi tuyển trình độ thạc sy: dự kiến các ngày 17, 18 và 19 tháng 03 năm 2017.

-            Thời gian công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến ngày 17/04/2017 đến ngày 29/04/2017.

-            Thời gian nhập học: dự kiến từ ngày 06/05/2017 đến ngày 21/05/2017.

V.           Kinh phí tuyển sinh

1.             Lệ phí đăng ký tuyển sinh: 60.000 đồng

2.             Lệ phí tuyển sinh: 360.000 đồng

Thông tin chi tiết xin liên hệ: TS. Dương Thị Ngọc Bích, ĐT: 0905. 372. 429

 

  •  
     
  •