“Văn hoá công sở dưới góc nhìn của đoàn viên, thanh niên”

04/05/2009
Đây là tên gọi của buổi Toạ đàm khoa học do 4 đơn vị trực thuộc Viện KHXH Việt Nam: Văn phòng, Viện Nghiên cứu Châu Phi và Trung Đông, Viện Thông tin KHXH và Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam phối hợp tổ chức ngày 24/4/2009 tại Viện KHXH Việt Nam.

Là toạ đàm khoa học đầu tiên về vấn đề văn hoá công sở được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện KHXH Việt Nam chủ trương thực hiện, thông qua Toạ đàm này, Ban tổ chức mong muốn sẽ tạo ra một luồng không khí mới trong nhận thức của cán bộ Viện KHXH Việt Nam đặc biệt là những cán bộ trẻ về văn hoá công sở, trong đó đề cao nhận thức cá nhân về các hành vi văn hoá không chỉ gói gọn trong khuôn khổ ăn, mặc, ở mà còn là những vấn đề liên quan đến quy tắc ứng xử, các hành vi văn hoá thuộc phạm trù đạo đức, trách nhiệm…

Ban tổ chức đã nhận được 12 bài tham luận của các đơn vị tham dự và đã sắp xếp để cho 8/12 tham luận được trình bày. Đây là con số không nhỏ so với thời gian tổ chức của toạ đàm. Các tham luận đã nhận được khá nhiều ý kiến trao đổi của toạ đàm và tạo thành diễn đàn khá sôi nổi để đoàn viên, thanh niên bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề được bàn tới như: đồng phục cơ quan, nên hay không nên? làm thế nào để nâng cao nhận thức và thực hiện các hành vi văn hoá đẹp, thái độ và trách nhiệm đối với công việc, quy tắc ứng xử và phân loại các hành vi văn hoá…

Phát biểu tại Toạ đàm, PGS.TS. Trần Đức Cường cho rằng Toạ đàm là một trong những hình thức cần thiết để đoàn viên, thanh niên khẳng định vai trò xung kích của mình, đây là hoạt động có ý nghĩa tuyên truyền sâu sắc cần được nhân rộng, vì văn hoá công sở là một trong những vấn đề nhạy cảm, yếu tố nhận thức là vấn đề then chốt để cán bộ Viện KHXH Việt Nam nâng cao các hành vi văn hoá công sở và là một trong những điều kiện cần và đủ để thanh niên thay đổi quan niệm, cung cách làm việc tiến dần đến chuẩn “Chuyên nghiệp và hiện đại” như Chủ tịch Viện KHXH Việt Nam GS.TS. Đỗ Hoài Nam mong muốn.

                                                 Phạm Vĩnh Hà

                                         

Tác giá: nguyenvu

  •  
     
  •