Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổng kết công tác năm 2008

08/03/2009
Hội nghị tổng kết công tác năm 2008 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2009 của Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã được tổ chức vào cuối tháng giêng năm 2009.

Tham dự hội nghị có các đại biểu đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ và Công đoàn Viên chức Việt Nam cùng cán bộ lãnh đạo của các ban chức năng, các đơn vị trực thuộc, các tạp chí khoa học chuyên ngành; các chiến sĩ thi đua; cán bộ lãnh đạo của các tổ chức Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Ban vì sự tiến bộ của Phụ nữ - Dân số, Gia đình và Trẻ em; Hội Cựu chiến binh của Viện KHXH Việt Nam.  

Đánh giá những thành tựu đã đạt được của Viện trong năm 2008, Báo cáo tổng kết do GS.TS. Đỗ Hoài Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam trình bày đã nêu bật những đóng góp cơ bản trong công tác nghiên cứu khoa học cũng như các công tác khác của Viện: công tác hợp tác quốc tế, công tác tổ chức và đào tạo cán bộ, công tác xây dựng cơ sở vật chất...

Trong năm 2008, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã hoàn thành nhiều chương trình và đề tài nghiên cứu khoa học ở cả 3 cấp: cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Viện. Việc thực hiện các đề tài, nhiệm vụ cấp Nhà nước được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2008, gắn kết chặt chẽ với việc xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 – 2020 và triển khai thực hiện các đề án, nhiệm vụ trọng tâm khác. Viện đã triển khai thực hiện 12 đề tài độc lập và nhiệm vụ cấp Nhà nước, 16 đề tài thuộc các Chương trình khoa học trọng điểm cấp Nhà nước về khoa học xã hội và nhân văn đã được đẩy nhanh, coi trọng chất lượng và hiệu quả.

Năm 2008, có 02 đề tài thuộc Chương trình khoa học trọng điểm cấp Nhà nước về khoa học xã hội và nhân văn KX 02 và 02 đề tài độc lập đã được nghiệm thu cấp Nhà nước. Các đề án, nhiệm vụ trọng điểm cấp Bộ tiếp tục được thực hiện theo hướng đảm bảo chất lượng và hiệu quả, trong đó D án sưu tầm Sử thi Tây Nguyên đã được nghiệm thu chính thức với 75 tác phẩm sử thi đã được in trong 62 cuốn sách. Các chương trình, đề tài, nhiệm vụ cấp Bộ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của Viện và đã nghiệm thu được 53 đề tài.

Thi tuyển được 95 viên chức, trong đó có 65 nghiên cứu viên và 30 viên chức các ngạch khác. M2 lớp bồi dưỡng kiến thức nghiên cứu liên ngành về khoa học xã hội cho 61 học viên; cử 25 cán bộ học lớp lý luận chính trị cao cấp khóa 2008 – 2010; cấp Giấy chứng nhận cho 20 học viên hoàn thành khóa đào tạo về Hán Nôm; Viện đã phối hợp với Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia mở 01 lớp học về quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính cho 70 học viên. 17 cơ sở đào tạo thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức thi tuyển được 279 chỉ tiêu đào tạo tiến sĩ và thạc sĩ. Trong 2008 có 90 tiến sĩ và 81 thạc sĩ đã bảo vệ thành công luận án và luận văn tại các cơ sở đào tạo của Viện.

Đây cũng là năm đẩy mạnh các hoạt động hợp tác song phương với một số viện hàn lâm khoa học quốc tế. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam, hoạt động hp tác quốc tế đã hướng vào việc thúc đẩy quá trình đàm phán, xây dựng và ký kết các hiệp định, trong đó nổi bật là việc ký kết các thỏa thuận hợp tác với các Viện Hàn lâm khoa học Cộng hòa Séc, Cộng hòa Ba Lan, điều chỉnh hiệp định hợp tác với Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, với Quỹ Khoa học nhân văn Nga, đồng thời tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hợp tác về khoa học và công nghệ với nước Cộng hòa Cuba, Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào, Viện Hàn lâm khoa học Campuchia. Viện đã tổ chức được 36 hội nghị, hội thảo và tọa đàm quốc tế có quy mô lớn với sự tham gia của đông đảo các nhà khoa học trong nước và quốc tế. Cùng với các viện nghiên cứu trực thuộc Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã chủ động đẩy mạnh việc thực hiện các thỏa thuận đã ký với Đại học Công nghệ Hoàng gia RMIT, Ôxtrâylia, Viện Harvard Yenchin, Trung tâm Khoa học quốc tế Hàn Quốc…

Công tác lập kế hoạch được triển khai đúng thời gian quy định và đảm bảo được hoạt động bình thường của các cơ quan trực thuộc và của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, đáp ứng được các khoản chi thường xuyên, ổn định của các cơ quan trực thuộc. Công tác quản lýsử dụng ngân sách nhà nước của Viện Khoa học xã hội Việt Nam trong năm qua đã đạt được những thành tựu nhất định, phần nào góp phần phục vụ đơn vị hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được Đảng và Nhà nước giao.

Công tác sửa chữa lớn, xây dựng nhỏ được tiến hành tốt; Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được thực hiện một cách chuyên nghiệp, có hiệu quả với sự chủ trì, phối hợp với nhiều bộ phận liên quan từ xây dựng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản hàng năm một cách chi tiết, cụ thể, phù hợp với tổng dự toán của các dự án được duyệt và đề nghị của các chủ đầu tư, đến nắm bắt tình hình, báo cáo kịp thời với các cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư để điều vốn từ những dự án triển khai chưa tốt cho các dự án khác.

Công tác mua sắm trang thiết bị tăng cường năng lực nghiên cứu khoa học và đào tạo đã được phân bổ cho tất cả các đơn vị trực thuộc Viện. Các đơn vị đã được trang bị thêm những thiết bị hiện đại phục vụ nghiên cứu, thiết bị tin học, thiết bị văn phòng…

Công tác tạp chí tiếp tục phục vụ tốt các nhiệm vụ nghiên cứu lý luận và tổng kết 20 năm đổi mới đất nước, đặc biệt là góp phần triển khai thực hiện các Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng, đăng tải kịp thời các kết quả nghiên cứu của các đề tài các cấp khác nhau, của các luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ. Đến nay, tất cả các tạp chí khoa học của Viện đều ra đúng kỳ, đúng tiến độ, nội dung bảo đảm chất lượng, giữ vững tôn chỉ mục đích của từng tạp chí. Công tác xuất bản tiếp tục được đổi mới trên nhiều phương diện. Các sách xuất bản đều đảm bảo tốt về nội dung tư tưởng và khoa học. Nhà xuất bản Khoa học xã hội đã xuất bản 132 đầu sách, Nhà xuất bản Từ điển bách khoa xuất bản được 169 đầu sách.

Website của Viện Khoa học xã hội Việt Nam và website của các viện trực thuộc được tiếp tục hoàn thiện và mở rộng về nội dung nhằm kịp thời cung cấp thông tin và quảng bá các thành tựu, kết quả nghiên cứu của Viện. Cơ sở hạ tầng mạng đã được nâng cấp một bước.

Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện theo các quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng. Trong năm 2008, trên 20 cán bộ của Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương các loại.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được trong quá trình xây dựng và phát triển, xét những đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp cách mạng chung của đất nước, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng nhân dịp 55 năm ngày thành lập Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

Trên cơ sở những kết quả đạt được của các mặt công tác trong năm 2008, việc thực hiện nhiệm vụ “Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020”, thực hiện đề án “Nghiên cứu khoa học xã hội, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”, Quy hoạch tổng thể phát triển Viện Khoa học xã hội Việt Nam đến 2010 và định hướng đến năm 2020, nhiệm vụ công tác năm 2009 của Viện Khoa học xã hội Việt Nam được xác định:

Tổ chức thực hiện một cách đồng bộ, toàn diện, có chất lượng và hiệu quả trên các lĩnh vực công tác: hoạt động khoa học và quản lý khoa học, hợp tác quốc tế, tổ chức và đào tạo cán bộ, xây dựng cơ sở vật chất, kế hoạch tài chính và các lĩnh vực khác. Đẩy mạnh việc gắn kết chặt chẽ giữa nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng; giữa nghiên cứu đào tạo và tư vấn chính sách; giữa nghiên cứu trong nước và nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế, khu vực và nước ngoài; nghiên cứu đa ngành, liên ngành, vùng và khu vực. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực của Viện phục vụ nghiên cứu theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong toàn Viện trên tất cả các nội dung. Tổ chức triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ trọng điểm do Đảng và Nhà nước giao, chủ trì triển khai thực hiện Đề án: “Nghiên cứu khoa học xã hội, tổng kết thực tiễn, xây dựng luận cứ khoa học cho các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nhằm đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Với tinh thần chủ động, hăng say trong công tác, gương mẫu của các cấp lãnh đạo, sự phối kết hợp và đoàn kết nhất trí của cán bộ công chức, năm 2009 Viện Khoa học xã hội Việt Nam phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

                                                         Nguyễn Vũ

                                                                                                                             

 

Tác giá: nguyenvu

  •  
     
  •