“Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ hành chính – văn thư năm 2008”

21/11/2008
Ngày 22 tháng 10 năm 2008, Viện Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức “Hội nghị tập huấn nâng cao nghiệp vụ hành chính – văn thư năm 2008” cho cán bộ làm công tác hành chính văn thư của Viện.

Tham gia Hội nghị có đại diện lãnh đạo các đơn vị trc thuộc, lãnh đạo phòng hành chính – tổng hợp và cán bộ làm công tác hành chính văn thư của các đơn vị trc thuộc. GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó chủ tịch Viện, kiêm Chánh Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị. Hội nghị được nghe PGS.TS. Vũ Thị Phụng, Đại học Quốc gia Hà Nội giảng về nội dung: 1) Những vấn đề cơ bản về công tác văn thư - lưu trữ trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (những vấn đề cơ bản về công tác văn thư, những vấn đề cơ bản về công tác lưu trữ); 2) Tổ chức lập hồ sơ và quản lý hồ sơ trong các cơ quan, doanh nghiệp theo bộ tiêu chuẩn ISO 9000 (khái niệm, mục đích, yêu cầu; quy trình và phư­ơng pháp lập hồ sơ; tổ chức lập và quản lý hồ sơ theo Bộ tiêu chuẩn ISO 9000). Và được nghe các báo cáo:

1) Báo cáo về công tác hành chính – văn thư tại Văn phòng, các Ban chức năng và các đơn vị trực thuộc – Thực trạng và ý kiến đề xuất  - ThS. Nguyễn Văn Trình, Văn phòng Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

2) Báo cáo về công tác hành chính – văn thư tại Viện Nghiên cứu Đông Nam Á – CVC. Nguyễn Huy Thanh, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á.

3) Báo cáo về công tác hành chính – văn thư tại Viện Thông tin Khoa học xã hội – CVC. Hoàng Ngọc Sinh,Viện Thông tin Khoa học xã hội.

Hội nghị đã đem lại những thông tin bổ ích cho các học viên góp phần nâng cao nghiệp vụ cho công tác quản lý và công tác hành chính văn thư.

                                                         Nguyễn Vũ

                                                                                                                               

Tác giá: nguyenvu

  •  
     
  •