Tập huấn công tác tổ chức cán bộ

21/11/2008
Ngày 27 tháng 11 năm 2007, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ chức tập huấn công tác tổ chức cán bộ cho lãnh đạo và cán bộ tổ chức các cơ quan trực thuộc.

Tham gia lớp tập huấn có Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam; đại diện Vụ Cán bộ, Ban Tổ chức Trung ương; đại diện Vụ Công chức viên chức, Bộ Nội vụ; đại diện Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Khoa học Công nghệ  cùng Lãnh đạo và cán bộ làm công tác tổ chức các cơ quan chức năng, và các cơ quan trực thuộc.
     GS.TS. Đỗ Hoài
Nam, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam và PGS.TS. Mai Quỳnh Nam, Trưởng ban Ban Tổ chức cán bộ Viện đã phát biểu khai mạc lớp tập huấn.

Lớp tập huấn được nghe hướng dẫn các văn bản:

1. Hướng dẫn thực hiện công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lí các cấp do ông Phạm Văn Định, Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu.

2. Giải đáp các vấn đề về công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam theo Hướng dẫn số 19/BCS-HD, ngày 17/8/2005 về công tác quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý tại Viện Khoa học xã hội Việt Nam do PGS.TS. Mai Quỳnh Nam trình bày.

3. Hướng dẫn thực hiện Nghị định 115/2005/NĐ-CP, ngày 5/9/2005 về quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, do bà Trần Minh Huyền, Bộ Khoa học Công nghệ trình bày.

4. Hướng dẫn thực hiện công tác quản lý hồ sơ cán bộ theo quy định mới, do ông Vũ Đăng Minh - Bộ Nội vụ trình bày.

 

                                          Nguyễn Vũ

Tác giá: hapv

  •  
     
  •