Lễ chúc mừng các nhà khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2010

06/12/2010
Ngày 16 tháng 11 năm 2010, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ chúc mừng các nhà khoa học của Viện Khoa học xã hội Việt Nam được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2010.

GS.TS. Đỗ Hoài Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã nhiệt liệt chúc mừng, trực tiếp tặng hoa và tặng quà cho từng giáo sư, phó giáo sư. Năm 2010, Viện Khoa học xã hội Việt Nam có 03 nhà khoa học được phong giáo sư và 24 nhà khoa học được phong phó giáo sư.

Các nhà khoa học được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2010 là:

 

TT

Họ và Tên

Đơn vị công tác

Chuyên ngành

Chức danh được phong

1

Nguyễn Quang Thuấn

Viện KHXH VN

Kinh tế học

Giáo sư

2

Bùi Thế Cường

Viện PTBV vùng Nam Bộ

Xã hội học

Giáo sư

3

Đỗ Tiến Sâm

Viện NC Trung Quốc

Sử học

Giáo sư

4

Nguyễn Hữu Đễ

Viện Triết học

Triết học

Phó giáo sư

5

Hoàng Thị Thơ

Viện Triết học

Triết học

Phó giáo sư

6

Nguyễn Gia Thơ

Viện Triết học

Triết học

Phó giáo sư

7

Lê Thị Lan

Viện Triết học

 

Phó giáo sư

8

Hồ Việt Hạnh

Viện NC Châu Phi và Trung Đông

Chính trị học

Phó giáo sư

9

Chu Đức Dũng

Viện Kinh tế & CTTG

Kinh tế TG và HKTQT

Phó giáo sư

10

Phạm Thị Thanh Bình

Viện Kinh tế & CTTG

Kinh tế TG và HKTQT

Phó giáo sư

11

Nguyễn Trọng Xuân

Viện Kinh tế Việt Nam

Kinh tế học

Phó giáo sư

12

Nguyễn Xuân Dũng

Nhà xuất bản KHXH

Kinh tế học

Phó giáo sư

13

Phan Sĩ Mẫn

Viện Môi trường & PTBV

Kinh tế học

Phó giáo sư

14

Nguyễn Đức Minh

Viện Nhà nước & PL

Luật học

Phó giáo sư

15

Lê Thanh Sang

Viện PTBV vùng Nam Bộ

Xã hội học

Phó giáo sư

16

Nguyễn Quang Lê

Viện NC Văn hoá

Văn hoá dân gian

Phó giáo sư

17

Nguyễn Thị Yên

Viện NC Văn hoá

Văn hoá dân gian

Phó giáo sư

18

Trương Minh Hằng

Viện NC Văn hoá

Văn hoá dân gian

Phó giáo sư

19

Đỗ Hồng Kỳ

Viện PTBV vùng Tây Nguyên

Văn học

Phó giáo sư

20

Nguyễn Thị Oanh

Viện NC Hán Nôm

Văn học

Phó giáo sư

21

Phạm Thị Vinh

Viện NC Hán Nôm

Văn học

Phó giáo sư

22

Nguyễn Công Việt

Viện NC Hán Nôm

Văn học

Phó giáo sư

23

Nguyễn Sỹ Tuấn

Viện NC Đông Nam Á

Văn học

Phó giáo sư

24

Nguyễn Ngọc Mão

Viện Sử học

Sử học

Phó giáo sư

25

Đinh Quang Hải

Ban TCCB

Sử học

Phó giáo sư

26

Nguyễn Thanh Hiền

Viện NC Châu phi và Trung Đông

Sử học

Phó giáo sư

27

Nguyễn Ngọc Thanh

Viện Dân tộc học

Dân tộc học

Phó giáo sư

 

                                                            Nguyễn Thu Hà

Tác giá: nguyenvu

  •  
     
  •