Đại hội thi đua yêu nước 2006 – 2010

09/08/2010
Ngày 31 tháng 7 năm 2010, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã tổ Hội nghị biểu dương các điển hình tiên tiến 2006-2010 với chủ đề: "Tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cán bộ, công chức, viên chức Viện Khoa học xã hội Việt Nam hăng hái thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2010 thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ Viện Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XVII, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ VIII, kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội và các ngày lễ lớn của đất nước".

Tới dự Đại hội có các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng uỷ, Lãnh đạo Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Khoa học xã hội Việt Nam, Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, Lãnh đạo Văn phòng và các Ban chức năng, đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị xã hội và gần 300 cán bộ là Chiến sĩ thi đua cấp Viện năm 2008, 2009 và Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2009 của Viện Khoa học xã hội Việt Nam.

GS.TS. Võ Khánh Vinh, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Chủ tịch Viện, Chủ tịch Hội đồng Thi đua -Khen thưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam, thay mặt Lãnh đạo Viện trình bày Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39/CT-TW ngày 21/5/2004 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến (giai đoạn 2006-2010). Trong 5 năm qua (từ 2006-2010), kết quả của công tác đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong toàn Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã xuất hiện nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc tiêu biểu đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao quý.

Nhiều cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được công nhận là chiến sỹ thi đua, lao động giỏi, lao động tiên tiến, nhiều tập thể và cá nhân nhận được các danh hiệu thi đua và phần thưởng cao quý của Nhà nước (Cờ thi đua của Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Huân chương các loại…), đó là:

Về tập thể: Toàn Viện có 914 lượt tập thể được khen thưởng. Trong đó, Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao vàng năm 2008;  Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2007 và năm 2008; 03 lượt đơn vị trực thuộc được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương các loại (01 Huân chương Độc lập hạng Ba, 01 Huân chương Lao động hạng Nhất, 01 Huân chương Lao động hạng Nhì); 13 lượt tập thể được Thủ tướng Chính phủ tặng Băng khen;  04 lượt tập thể được Chính phủ tặng Cờ thi đua; 30 lượt tập thể được Chủ tịch Viện tặng Cờ thi đua Viện Khoa học xã hội Việt Nam; 510 lượt tập thể đã được tặng danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc"; 45 chương trình đề tài, nhiệm vụ khoa học cấp Bộ được Chủ tịch Viện tặng Bằng khen; 306 lượt tập thể được Chủ tịch Viện tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực công tác.

Về cá nhân: Toàn Viện có 1215 lượt cá nhân được khen thưởng. Trong đó, 59 lượt cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương bậc cao (01 Huân chương Sao vàng, 03 Huân chương Độc lập hạng Nhất, 01 Huân chương Độc lập hạng Nhì, 02 Huân chương Độc lập hạng Ba, 10 Huân chương Lao động hạng Nhất, 26 Huân chương Lao động hạng Nhì, 16 Huân chương Lao động hạng Ba); 14 cá nhân được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thi đua, Khen thưởng"; 138 cá nhân được Chủ tịch Viện tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Khoa học xã hội"; 608 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 42 lượt cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Viện Khoa học xã hội Việt Nam; 353 lượt cá nhân được Chủ tịch Viện tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trên mọi lĩnh vực công tác.

Đại hội được nghe 5 báo cáo tham luận của 5 đơn vị, tổ chức: Viện Triết học, Ban Tổ chức cán bộ, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á; Viện Tâm lý học và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Thay mặt Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí Phùng Ngọc Tấn công bố các Quyết định khen thưởng của Thủ tướng Chính phủ và của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam cho các đơn vị, tập thể lập thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 2006-2010. Thay mặt Lãnh đạo Viện, GS.TS. Đỗ Hoài Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam, trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 04 đơn vị, tập thể; GS.TS. Võ Khánh Vinh trao Bằng khen của Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Việt Nam cho 17 tập tập thể.

GS.TS. Đỗ Hoài Nam, phát biểu chỉ đạo và phát động phong trào thi đua giai đoạn tiếp theo (2010-2015), GS nhấn mạnh, toàn thể cán bộ công nhân viên chức của Viện cần quán triệt, phấn đấu theo tinh thần “chất lượng, hiệu quả”; cải tiến, nâng cao chất lượng, đi vào thực chất công việc trong tất cả các hoạt động của Viện Khoa học xã hội Việt Nam, xem đó như một mục tiêu, nhiệm vụ xuyên suốt trong thời gian tới.

                                                                                                                                                                      Nguyễn Thu Hà

 

Tác giá: nguyenvu

  •  
     
  •