Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Sinh hoạt khoa học lần thứ hai năm 2019

21/02/2020
Ngày 16/09/2019, Chi đoàn cơ sở Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp Trung tâm Lịch sử và Nhân học tổ chức buổi Sinh hoạt khoa học lần thứ hai năm 2019 với chủ đề: “Một số vấn đề về lịch sử và tộc người ở Đắk Lắk”

Thực hiện Kế hoạch hoạt động năm 2019; được sự đồng ý của Chi ủy, Lãnh đạo Viện, ngày 16/09/2019, Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên phối hợp Trung tâm Lịch sử và Nhân học tổ chức buổi Sinh hoạt khoa học lần thứ hai năm 2019 với chủ đề: “Một số vấn đề về lịch sử và tộc người ở Đắk Lắk”. Tham dự buổi sinh hoạt khoa học, có: TS. Phạm Xuân Hoàng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây; ThS. Nguyễn Tất Thịnh – Chi ủy viên Chi bộ, Phó Giám đốc trung tâm Nghiên cứu Phát triển, các nghiên cứu viên cùng toàn thể đoàn viên Chi đoàn. Về phía khách mời tham dự Sinh hoạt khoa học, có đại diện Đoàn Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk.

Buổi Sinh hoạt đã lắng nghe phần trình bày của 03 tham luận: “Chính sách đào tạo, bồi dưỡng công chức cấp xã người dân tộc thiểu số ở thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk” của ThS. Nông Thị Loan; “Tang ma của người Hoa tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk” của ThS. Nguyễn Thị Lạng, Buổi đầu truyền bá Công giáo vào người Ê Đê tại thành phố Buôn Ma Thuột” của CN. Bùi Thị Huyền. Nội dung các tham luận đều gắn liền với các đề tài khoa học cấp cơ sở của các báo cáo viên. Các tham luận trình bày trong buổi sinh hoạt khoa học đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp, dưới nhiều góc độ tiếp cận khác nhau từ các thành viên tham dự.

Sinh hoạt khoa học là hoạt động được tổ chức thường xuyên của Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên. Thành công của buổi sinh hoạt khoa học là nguồn khích lệ Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tiếp tục thực hiện các sinh hoạt khoa học trong thời gian tới, tích cực mở rộng giao lưu, hợp tác khoa học với các tổ chức đoàn tại địa phương.

  •  
     
  •