Đối thoại giữa Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên với đoàn viên, thanh niên năm 2019

21/02/2020
Thực hiện Kế hoạch chương trình hoạt động của Chi đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên năm 2019; nhằm tạo điều kiện để đoàn viên, thanh niên bày tỏ quan điểm, nguyện vọng cá nhân và đề xuất những giải pháp nhằm thúc đẩy sự phát triển chung của Viện; ngày 01/3/2019, Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức đối thoại giữa Viện trưởng với đoàn viên, thanh niên năm 2019.

Tham dự buổi đối thoại gồm có: TS. Nguyễn Duy Thụy – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; TS. Phạm Xuân Hoàng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; TS. Nguyễn Minh Phú – Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; ThS. Nguyễn Tất Thịnh – Chi ủy viên Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên cùng toàn thể đoàn viên, thanh niên Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên. Toàn thể đoàn viên, thanh niên tham dự đối thoại đều có ý kiến trao đổi, tập trung vào việc chia sẻ quan điểm cá nhân và đề xuất các giải pháp liên quan đến: thực trạng hoạt động của Viện trong thời gian qua; vai trò và sự phối hợp hoạt động của các tổ chức đoàn thể, các bộ phận chuyên môn, bộ phận chức năng; nhu cầu đào tạo, học tập, nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng làm việc của đoàn viên, thanh niên; vấn đề nâng cao thu nhập của đoàn viên, thanh niên; đề xuất sự hỗ trợ của lãnh đạo Viện trong những hoạt động trọng tâm của công tác Đoàn, phong trào Đoàn thanh niên, trong đó bao gồm các công tác phát triển Đảng trong thanh niên, sự tham gia của đoàn viên, thanh niên trong xây dựng cơ quan. Đối với từng ý kiến trao đổi của đoàn viên, thanh niên; TS. Nguyễn Duy Thụy Viện đều có ý kiến phản hồi trực tiếp tại buổi đối thoại.

Buổi đối thoại diễn ra trên tinh thần thẳng thắn, cởi mở, chân tình và dân chủ. Nội dung trao đổi bám sát tình hình thực tiễn của Viện và gắn liền nhu cầu của các đoàn viên, thanh niên. Buổi đối thoại góp phần tăng cường thêm sự thấu hiểu, thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa các đoàn viên, thành viên trong Viện, giữa Chi ủy, lãnh đạo Viện với đoàn viên, thanh niên; tiếp thêm động lực để tập thể đoàn viên Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong năm 2019. Đây là sự thành công lớn nhất của buổi đối thoại và tiền đề để Chi đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tiếp tục đề xuất những buổi đối thoại tương tự trong tương lai.

  •  
     
  •