Đại hội Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2025

09/06/2020
Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, sáng ngày 08 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã tiến hành tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 – 2022. PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tham dự và chỉ đạo Đại hội

Cùng dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí TS. Lê Thị Hải Nam - Thường vụ  Đảng ủy, Chánh văn phòng Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) cùng toàn thể đảng viên Chi bộ Ban Quản lý khoa học.

Sau phần khai mạc, thông qua chương trình Đại hội và báo cáo về tình hình đảng viên tham dự Đại hội; đồng chí TS. Nguyễn Duy Thụy, Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 thay mặt Chi bộ trình bày Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 - 2025, Báo cáo Kiểm điểm của Chi ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên. Đồng chí TS. Phạm Xuân Hoàng, thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội trình bày bản tổng hợp góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Báo cáo chính trị của cấp trên trực tiếp. Đại hội đã tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến sôi nổi, thiết thực. Các ý kiến phát biểu đều khẳng định trong nhiệm kỳ 2015- 2020 Chi bộ và Chi ủy Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, lãnh đạo toàn diện và hiệu quả mọi hoạt động của đơn vị, các đảng viên luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy cấp trên. Đặc biệt, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã có những đóng góp nhất định trong nghiên cứu những vấn đề cơ bản và thực tiễn về khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, tư vấn chính sách phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nguyên và tham gia phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao vùng Tây Nguyên.

Quang cảnh Đại hội Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, PGS.TS. Bùi Nhật Quang, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm chúc mừng và ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua thể hiện cụ thể qua Báo cáo chính trị. Đồng chí nhấn mạnh, công tác chuẩn bị cho Đại hội Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã được triển khai hết sức nghiêm túc, đúng yêu cầu, đúng quy trình, không khí Đại hội diễn ra rất sôi nổi thể hiện tinh thần đoàn kết cao của các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.  Đồng chí khẳng định, trong nhiệm kỳ vừa qua, Chi ủy và Chi bộ đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh nghiên cứu hệ đề tài từ cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở cho đến các chương trình, nhiệm vụ khoa học hợp tác với các địa phương vùng Tây Nguyên; công tác quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ trẻ được chú trọng, đảm bảo tính công khai, dân chủ. Đồng chí cũng mong muốn Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên sẽ nỗ lực, cố gắng cao hơn nữa để đạt được những thành quả mong đợi. Đồng chí TS. Nguyễn Duy Thụy, thay mặt toàn thể Đại hội cảm ơn Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học đã quan tâm, chỉ đạo sát sao để Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

PGS.TS. Bùi Nhật Quang phát biểu chỉ đạo Đại hội

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí TS. Nguyễn Duy Thụy tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí TS. Phạm Xuân Hoàng tiếp tục được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025.

PGS.TS. Bùi Nhật Quang tặng hoa chúc mừng Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên nhiệm kỳ 2020-2025

TS. Lê Thị Hải Nam tặng hoa tri ân ThS. Nguyễn Tất Thịnh – Nguyên Chi ủy viên Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đồng chí PGS.TS. Bùi Nhật Quang và đã tặng hoa chúc mừng Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên nhiệm kỳ mới. TS. Nguyễn Duy Thụy đại diện Chi bộ khoá mới phát biểu nhận nhiệm vụ, khẳng định sau thành công Đại hội, Chi bộ sẽ có chương trình hành động cụ thể, phối hợp chặt chẽ với chính quyền phát huy tinh thần đoàn kết nhất trí, thực hiện tốt công tác lãnh đạo toàn diện, chỉ đạo Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu tham dự Đại hội Chi bộ chụp ảnh lưu niệm

Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam khóa XIX gồm 1 đại biểu chính thức (TS. Nguyễn Duy Thụy) và 1 đại biểu dự khuyết (TS. Phạm Xuân Hoàng). Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với tỷ lệ 100% tán thành.

  •  
     
  •