Lễ Công bố Quyết định của Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên về việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại viên chức quản lý cấp phòng

16/07/2023
Ngày 07/3/2023, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Vùng Tây Nguyên về việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại viên chức quản lý cấp phòng

Ngày 07/3/2023, Viện Khoa học xã hội Vùng Tây Nguyên đã tổ chức Lễ công bố Quyết định của Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên về việc bổ nhiệm và bổ nhiệm lại viên chức quản lý cấp phòng.

Tham dự buổi lễ có: TS. Nguyễn Duy Thụy – Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên kiêm Tổng biên tập Tạp chí Khoa học xã hội Tây Nguyên; TS. Phạm Xuân Hoàng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên và toàn thể viên chức, người lao động của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

Hình 1: TS. Nguyễn Duy Thuỵ - Viện trưởng Viện KHXH vùng Tây Nguyên trao quyết định bổ nhiệm đối với ThS. Trần Văn Phúc

Theo các quyết định của Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên, ThS. Trần Văn Phúc được bổ nhiệm chức vụ Trưởng phòng Hành chính – Tổng hợp; ThS. Phạm Thị Xuân Nga được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc phụ trách điều hành Trung tâm Văn hóa – Xã hội; TS. Trương Thị Hạnh được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc phụ trách điều hành Trung tâm Sử học, ThS. Vũ Tiến Đức được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học & Hợp tác quốc tế; TS. Nguyễn Tất Thịnh được bổ nhiệm lại chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu phát triển.

Hình 2: TS. Phạm Xuân Hoàng – Phó Viện trưởng Viện KHXH vùng Tây Nguyên trao quyết định bổ nhiệm lại đối với ThS. Vũ Tiến Đức

Tại buổi lễ, TS. Nguyễn Duy Thụy chúc mừng các đồng chí được bổ nhiệm và bổ nhiệm lại; đồng thời cũng giao nhiệm vụ cụ thể và hy vọng các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, kết quả công tác, gương mẫu, đi đầu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình được giao.

Hình 3: Lãnh đạo Viện chụp hình kỷ niệm cùng các viên chức quản lý cấp phòng được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại tại buổi Lễ

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của đồng chí Viện trưởng, các viên chức quản lý cấp phòng được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đã trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm của lãnh đạo Viện và cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ được giao; góp phần vào sự phát triển của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

  •  
     
  •