Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên khóa IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028

16/07/2023
Ngày 15/3/2023, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Đại hội Đại biểu Công đoàn cơ sở Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028

Ngày 15/5/2023, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Cơ sở khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có PGS.TS. Phạm Minh Phúc – Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam.

Hình 1: Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên nhiệm kỳ 2023 – 2028

Về phía Viện Khoa học vùng Tây Nguyên gồm có: TS. Nguyễn Duy Thụy – Ủy viên Hội đồng lý luận Trung ương, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên; TS. Phạm Xuân Hoàng – Phó Bí thư, Phó Viện trưởng Viện KHXH vùng Tây Nguyên và toàn thể các công đoàn viên cơ sở.

Hình 2: TS. Nguyễn Duy Thuỵ phát biểu ý kiến tại Đại hội 

Đại hội đại biểu Công đoàn diễn ra nhằm tổng kết và đánh giá những kết quả đạt được, xác định những hạn chế còn tồn tại trong công tác công đoàn của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên giai đoạn 2016 – 2023 và đề ra phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu của công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Hình 3: PGS.TS. Phạm Minh Phúc – Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phát biểu ý kiến tại Đại hội

Đại hội đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp sôi nổi nhằm hoàn thiện hơn nữa bản “Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết công đoàn nhiệm kỳ 2016 – 2021 và phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028”. Trên tinh thần dân chủ và công khai, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Viện KHXH vùng Tây Nguyên IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 3 đồng chí. Bên cạnh đó, Đại hội thông qua “Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên khóa IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028”. 

Hình 4: Ban chấp hành Công đoàn Viện KHXH vùng Tây Nguyên nhiệm kỳ 2023 – 2028 ra mắt Đại hội

Đại hội đã diễn ra thành công tốt đẹp. Hy vọng trong nhiệm kỳ tới, các công đoàn viên trong Công đoàn sẽ tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, phát huy những thành tích đã đạt được, ra sức phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Công đoàn và nhiệm vụ chính trị của Viện KHXH vùng Tây Nguyên góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn, xây dựng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên ổn định và phát triển

Các tin khác:

  •  
     
  •