Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên làm việc đại diên Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc xây dựng thỏa thuận hợp tác và phối hợp tổ chức hội thảo khoa học.

16/07/2023
Ngày 23/6/2023, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên làm việc đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh Kon Tum về việc xây dựng thỏa thuận hợp tác và phối hợp tổ chức hội thảo khoa học

Thực hiện kết luận của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên đã chủ động đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ký thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm và Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum và phối hợp tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia “Phát triển kinh tế hợp tác xã vùng Tây Nguyên: Rào cản và giải pháp”

Được sự thống nhất của lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum, ngày 23/6/2023, Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên có buổi làm việc đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh Kon Tum về việc thống nhất các nội dung chi tiết và kế hoạch ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Viện Hàn lâm với Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cùng các nội dung phối hợp trong tổ chức hội thảo khoa học thường niên của Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên.

Tham dự buổi làm việc, về phía Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên có: TS. Nguyễn Duy Thuỵ - Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên. Về phía tỉnh Kon Tum gồm có: ông Bùi Thanh Bình – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum, Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh; ông Đặng Thanh Long – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật tỉnh Kon Tum; Bà Huỳnh Thị Thúy Hà – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum, ông Hà Hồng Duy – Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum cùng đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum.

Quang cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã đạt được sự thống nhất các nội dung liên quan đến thỏa thuận hợp tác và phối hợp tổ chức hội thảo. Thời gian tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và tổ chức hội thảo khoa học dự kiến là tháng 10/2023 tại tỉnh Kon Tum.

Trên cơ sở kết quả buổi làm việc, Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum có trách nhiệm báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Viện Hàn lâm và tham gia tổ chức hội thảo khoa học với Viện Khoa học xã hội vùng Tây Nguyên

  •  
     
  •